Gå direkt till Nyheten (Lidköping och Skövde toppar länets liga för Fair Transport-upphandlingar)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 22 april 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Lidköping och Skövde toppar länets liga för Fair Transport-upphandlingar

Publicerad Monday, 09 May 2016, 18:47 av - Inskickat material

På uppdrag av Sveriges Åkeriföretag har DoubleCheck, ett expertföretag på offentliga affärer, gjort en analys över hur många kommuner, landsting och andra myndigheter som köper transporter enligt Fair Transports ställningstagande; sunda transporter från sunda företag.

Det skriver man i ett pressmeddelande i dag.

I Skaraborg är andelen upphandlade transporter från leverantörer med Fair Transport något lägre (13,4 %) än i hela landet (17,7%). Andelen medlemsföretag som inte är Fair Transport och gör offentliga affärer är dock större, 34,9 % mot 21,3% för hela landet. Andelen företag med Fair Transport är marginellt större med 8,6 % (8,1 %) i länet jämfört med riksgenomsnittet. Den 10 maj kommer utbildningsturnén till Skaraborg för att erbjuda en unik kompetensinvestering för transportupphandlare som vill ta ett större ansvar för sina transportköp.

Essunga, Skara och Töreboda intar jumboplaceringar med endast 1,2 % Fair Transport-upphandlade transporter.

Karlsborg är däremot en lysande stjärna bland kommunerna med sina dryga 31 % men tar ingen 10-topplacering i landet. Inte heller landstinget finns med bland de som utmärker sig positivt. Listan för landet toppas av Örebro läns landsting och Svenljunga kommun som upphandlar den absoluta majoriteten av sina transporter från åkerier som skrivit under att leverera trafiksäkra, socialt ansvarstagande och miljömässigt hållbara transporter.

Sveriges Åkeriföretag genomför en landsomfattande utbildningsturné i samarbete med bland andra Upphandlingsmyndigheten. Syftet är att underlätta för alla som gör transportköp inom offentlig sektor att köpa hållbarare transporter. Att köpa transporter från leverantörer som är ett Fair Transport företag är ett tydligt bevis på ett bra transportköp. Resultaten som presenteras i Skara den 10 maj visar hur köpen av transporter fördelar sig mellan vanliga transportföretag och köp från dem som aktivt valt att erbjuda hållbara transporter.

Transportnäringen växer och måste med detta bli mer hållbar. Fair Transport är utformat av Sveriges Åkeriföretag och dess medlemmar. Fair Transport-företag har skrivit under på att ta ansvar för sunda transporter, och att de sker i enlighet med initiativets ställningstagande kring trafiksäkerhet, miljöhänsyn och socialt ansvar. Fair Transport underlättar för alla transportköpare att göra rätt val genom att välja företag som respekterar initiativets grundvalar.

Sollentuna (56,3 mkr), tillsammans med Kristianstad (49,7 mkr) och Stockholms stad (48,5 mkr), toppar listan över flest Fair Transport-affärer. På topplistan över köpare med största andel transportköp[1]som är Fair Transport toppas listan av Örebro landsting (75,6%) tillsammans med Svenljunga (94 %) och Österåker (90.89 %). kommuner med störst affärsvärde, sett till transportkostnader med Fair Transport-företag, toppar Sollentuna och Haninge.

– Våra medlemmar vill och kan ta ansvar i detta. Det är därför viktigt att stora transportköpare som exempelvis klädkedjor, livsmedelgrossister samt inte minst offentlig sektor upprätthåller och ser över både funktionskrav och mervärden, säger Erika Svanström, kommunikationschef i Sveriges Åkeriföretag.

– Det finns bra verktyg för att mäta, följa upp och föra dialog mellan beställare och utförare. Vi vill se att fler använder dessa verktyg då detta minskar risken för dåliga transportval. Offentliga aktörer i Skaraborg behöver ta ett betydligt större ansvar och jag uppmanar er att göra ordentliga granskningar av era egna upphandlingar och också följa upp dem, säger Thomas Morell, regionchef i Sveriges Åkeriföretag Skaraborg

– Vi arbetar aktivt med transportköpare för att höja lägstanivån, minska gråzonerna och skapa bättre förutsättningar för att alla ska ingå i sunda affärer. Det finns exempel på kommuner, som jobbat medvetet med enkla medel såsom bättre internkompetens i trafikplanering, som minskat deras transporter med 70 procent, menar Erika Svanström.

– Medvetenhet tillsammans med kloka upphandlingar – där minskade utsläpp, bra trafiksäkerhetsarbete och socialt ansvar gynnas – ökar sannolikheten att vi når mål som fossilfrihet och nollvisionen, säger Ulric Långberg, branschansvarig i Sveriges Åkeriföretag.

Undersökningen som presenteras den 10 maj visar hur stor andel av de offentliga affärerna som görs av medlemsföretag och de som har Fair Transport.