Gå direkt till Nyheten (Länsstyrelsen kritisk till lekland vid Sockerbruksgatan)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 25 February 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Länsstyrelsen kritisk till lekland vid Sockerbruksgatan

Publicerad Monday, 15 January 2018, 14:59 av Björn Smitterberg

En detaljplan för kvarteret Hyveln vid Sockerbruksgatan kommer inte att godkännas av länsstyrelsen som i ett meddelande till Lidköpings kommun ställer högre krav på planen. Bl a är det miljöåtgärder som måste vidtas, liksom trafikåtgärder och att riskbedömningar görs för framtida verksamheter på grannfastighet (Lantmännen Reppe).

Detaljplanen kan komma att godkännas av länsstyrelsen vid en särskild prövning – men för att slippa sådan prövning krävs nu flera åtgärder.

Det finns risker som påtalats – bl a risken för en etanolbrand ibland cisternerna i området. Framtida utveckling av verksamheten vid Lantmännen Reppe behöver klarläggas. En annan riskfaktor som enligt länsstyrelsen måste hanteras är förorenad mark och även föroreningar i de byggnader där tidigare industriverksamhet kan ha satt spår.

Länsstyrelsen vill också att lokala trafikföreskrifter skrivs in för trafiken på Sockerbruksgatan, Roddaregatan och Sjöhagsgatan. Längs järnvägen bör det finnas skyddsområde för eventuella transporter av farligt gods. Sådant skydd finns tidigare längs Rörstrandsgatan.

Det är bl a ett Lekland som planeras i tidigare industrilokaler i området.

Lantmännen Reppe har planer på utbyggnad, och det går inte – skriver länsstyrelsen – att i dag säga hur ett Lekland och restaurang kommer att påverka. Mellan raderna kan utläsas att om det tillåts ett Lekland i området kan det stoppa möjligheterna för Lantmännen Reppe att utvecklas i framtiden.