Gå direkt till Nyheten (Val 2018: Vänsterpartiet vill behålla ett grönt Lidköping)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 25 February 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Val 2018: Vänsterpartiet vill behålla ett grönt Lidköping

Publicerad Tuesday, 07 August 2018, 16:13 av Björn Smitterberg

anncarinla-claesgöborglop– Lidköpings parker, skogar och andra grönområden måste bevaras. Denna miljö är viktig för människor, djur och insekter.
Under hela året har Lidköpings vänsterpartister arbetat fram ett underlag för att presentera till valet om några veckor, och ha så målsättning för arbetet i kommunfullmäktige, i nämnder och styrelser de kommande fyra åren.
Ann-Carin Landström och Claes-Göran Borg presenterade i dag resultatet av arbetet – ett omfattande program.

Det finns genomgående linjer i detta kommunpolitiska program. En linje är jämställdhet – inte bara mellan könen utan även mellan grupper i samhället.
– Arbetar aktivt för att ungdomar ska få stanna och studera klart trots att de fått utvisningsbeslut, säger Ann-Carin Landström.

En annan linje som är genomgående är klimat och miljö. Det är frågor som nästlar sig in i nästan alla förslag. Men ett grönt Lidköping nämner man.
– Det är dags att alla nivåer i kommunen börjar arbeta efter målsättningarna kommunfullmäktige antagit i miljö- och klimatfrågor. Vi hoppas på förslag från alla håll att kunna ta med oss.

anncarinla-claesgöborg2018

Ytterligare en övergripande linje är personalbehovet. Lidköping behöver vara en bra arbetsgivare, och Vänsterpartiet kan tänka sig arbetstidsförkortning för de anställda som har oregelbundna arbetstider.

För att ta det från början. De fyra ordinarie vänsterpartisterna i fullmäktige hoppas bli fem. Claes-Göran borg och Ann-Carin Landström är rutinerade liksom de flesta andra på listan.

vänsternvalsedel2018

Klickbar bild till större format

De viktigaste valfrågorna är – i korthet:
1. En generell välfärd som minskar de sociala och ekonomiska klyftorna i samhället.
2. En likvärdig förskola och skola som bidrar till att alla barn får en bra start i livet.
– Skolorna skall vara bra bemannade och vara ett sätt att ta tag i problem i god tid, säger man i en kommentar.
3. Minskade barngrupper i förskolan.
– Viktigt att vi driver på så att inte situationen försämras igen och blir ännu besvärligare, säger Ann-Carin Landström.
4. Lidköpings utbildningar skall ha god kvalitet.
5. En trygg, säker vård och vardag för äldre
6. en bostadsförsörjning som tar hänsyn till behov, naturvärden och kommunens karaktär
7. Ett miljö- och klimasmart Lidköping
8. Omtanke om Lidköpings grönska, natur och människors livsmiljö
9. Utveckla kollektivtrafiken på kvällar och helger och förbättre Kinnekullebanan.
– Det är dags att sätta datum på Kinnekullebanans elektrifiering, säger claes-Göran Borg. Vi måste kunna lita på turlistan.
10. Ett rikt kultur- och fritidsliv i Lidköping.
11. ett jämställt Lidköping
12. Motverkar rasism, sexism och främlingsfientlighet
13. Bra arbetsvillkor för kommunens anställda
14. En levande landsbygd
– Lidköping är en landsbygdskommun och vi ska fortsätta satsa på hela kommunen.
15. Vi har beredskap för att höja kommunskatten för att trygga välfärden.

Alla de här punkterna kommenteras med några eller flera ord på andra sidor i programmet. Jämfört med vad andra partier hittills visat så är detta mest omfattande – i storleksklass med Lidköpingsmoderaternas arbete. Men innehållet skiljer sig.

En sak som inte nämns men som Claes-Göran Borg tar upp är Framnässtaden.
Själva satsningen på bostäder i området är han inte emot – men han är inte säker på att det är smart att flytta idrottsplatsen och kanske Folkets Park.
– Jag vill ha en undersökning om det här är vad Lidköpingsborna vill. Föreningslivet och allmänheten skall, enligt vår mening, få säga vad man tycker om att flytta på idrottsplatsen. Jag är inte säker på det här, men kanske är det så att Framnäs IP har den optimala placeringen.

Ann-Carin Landström och Claes-Göran Borg är inriktade på ett fortsatt samarbete med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Men de är inte helt främmande för samarbete med fler partier.
– Det finns ju samarbeten i en del kommuner där majoritet bildats genom samverkan i stora frågorna och där blockgränsen rivits – regnbågskoalitioner.

– Det är ett knepigt val, säger Claes-Göran Borg. Lidan är inte längre en delande kanal mellan två valdistrikt. Lidköping är ett enda. Det innebär förändringar, vi har också behov av att stärka vår majoritet. Det blir säkert ett spännande val.