Gå direkt till Nyheten (Skylt ska visa att vandrare får passera)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 14 juli 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Skylt ska visa att vandrare får passera

Publicerad Tuesday, 18 December 2018, 12:49 av Björn Smitterberg

I flera år har en fastighetsägare och myndigheter varit engagerade i hur en fritidhustomt skall kunna användas. Nyligen har markägaren fått avslag på dispens från strandskydd, men har nu ändrat förutsättningarna genom att det sätts upp ett staket, det planteras träd och det ska sättas upp en skylt: Man ska få veta att passage längs stranden är tillåten.

Det som brukar kallas tomträttsavgränsning har ändrats till förmån för fria friluftslivet när det gäller passage över området. Och åtgärderna tillsammans mar i dag fått Miljö- och byggnämnden att besluta att tillåta att markägaren får dispens från strandskyddet för åtgärderna.