Gå direkt till Nyheten (Staten ska ta över LSS enligt utredningsförslag
Hård kritik från första stund)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 14 juli 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Staten ska ta över LSS enligt utredningsförslag
Hård kritik från första stund

Publicerad Thursday, 10 January 2019, 15:41 av Redaktionen

Den särskilda utredaren Gunilla Malmborg har i dag överlämnat betänkandet Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen till övergångsregeringen. Utredningen innehåller bland annat förslag på statligt ansvar för den personliga assistansen, samt nya insatser i LSS.


Utredaren Gunilla Malmborg har haft i uppdrag att se över assistansersättningen och delar av LSS. Syftet med uppdraget har varit att skapa en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling av insatsen personlig assistans och att få till stånd mer ändamålsenliga insatser i LSS, samt att lagstiftningen ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet.

– Insatserna i LSS ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet och de behöver därför vara flexibla och kunna ge ett sammanhållet stöd, säger Gunilla Malmborg.

Utredningen föreslår att staten ska ansvara för insatsen personlig assistans medan kommunerna ska vara huvudman för de nya LSS-insatser som föreslås.

Utredningen föreslår tre nya LSS-insatser. En av dem benämns personlig service och boendestöd och ska ge stöd till den som bor i en annan bostad än grupp- eller servicebostad. Stödet kan exempelvis innebära praktisk hjälp i hemmet, ledsagning och stöd vid föräldraskap.

En annan ny insats som föreslås benämns förebyggande pedagogiskt stöd och riktar sig till personer med stor och varaktig psykisk funktionsnedsättning med behov av personligt stöd av ett begränsat antal personer som har ingående kunskaper om honom eller henne och funktionsnedsättningen.

Den tredje nya insatsen benämns personligt stöd till barn och syftar till att barn med funktionsnedsättning och deras familjer ska få insatser som är mer ändamålsenliga än de insatser som finns i dag.

Den nya lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning förslås av utredningen träda i kraft den 1 januari 2022.

– Jag har idag tagit emot LSS-utredningen. LSS och assistansersättningen har under många år haft problem, bland annat efter förändrad rättspraxis. LSS-utredningen tillsattes för att få till en tydligare och mer ändamålsenlig lagstiftning. Utredningen föreslår bland annat ett statligt huvudmannaskap för assistansersättningen, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren.

Pressmeddelande.

Fotnot: Flera organisationer för berörda personer och deras anhöriga är mycket kritiska till utredningens förslag. Bl a har nedanstående kommit:

Neuros förbundsordförande Lise Lidbäcks uttalar sig med anledning av LSS-utredningen:
– Vi kan tyvärr konstatera att den statliga LSS-utredningen starkt fokuserar på besparingar, detta trots att besparingskravet i utredningsdirektiven togs bort under våren 2018. I stället föreslås stora förändringar som vi ser kommer att fortsätta rasera fungerande liv för väldigt många. Redan idag har över 140 000 personer varit tvungna att skära ner på arbetstiden eller sluta jobba på grund av att en närstående behöver deras hjälp.

LSS-utredningen förslag kommer konkret innebära följande för Neuros medlem Johanna Andersson:
– Utredningen har skakat min trygghetskänsla i grunden. Min tro på systemet är förstörd. Att jag får den hjälp jag behöver är ingen självklarhet. För 4 år sedan blev jag sambo. Plötsligt tyckte Försäkringskassan att min sambo skulle göra de ärenden som jag själv kunnat genomföra tack vare assistansen i 20 år.”

– När vi för ett år sedan blev gravida sökte jag fler timmar men Försäkringskassan bedömde inte föräldraskap som varaktigt utan avslog ansökan. Om utredningens förslag blir verklighet är mitt liv över.

– Jag kommer behöva välja om jag ska vara förälder, butiksägare eller förtroendevald. Jag kommer också behöva välja om jag ska vara dotter, sambo, syster, moster, mamma, arbetsgivare eller vän. Blir det en schablon på 15 timmar för övriga behov kommer jag inte kunna vara den jag är idag. Jag kommer inte kunna skjutsa barnen till kalas, köra bilen till besiktningen, lämna på dagis m.m. Min sambo och mina anhöriga kommer behöva ta ledigt från jobben, gå ner i arbetstid eller säga upp sig. Men enligt ett av förslagen ska ersättningen för anhöriga som jobbar vara lägre än en utomstående. Det är mina anhöriga som hoppar in när ingen annan kan, när det går magsjuka bland personalen eller när någon brutit benet.

– Hela utredning säger mig att man inte har en aning om vad personlig assistans är.  Det tar runt ett år att på riktigt lära sig arbetet hos mig. Det är som en kroppslig förlängning av mig. Man kan inte hugga av en kroppsdel och inte förvänta sig stora konsekvenser. Det går inte att erbjuda en träram som kompensation för den man hugger av när man drar in eller ändrar i lagen som reglerar personlig assistans.

– Man har ju även i utredningen tittat på att åldersbegränsa personlig assistans. Så om det skulle hända mitt barn något skulle det inte ha samma rättigheter som jag. Att börja begränsa och i mina ögon värdera liv och livskvalitet är skrämmande. Jag är en av de lyckligt lottade som slapp institutionsliknande förhållanden under min uppväxt. När jag behövde stöd i vardagen fick jag det av samhället. Jag fick personlig assistans som lät mig vara tonåring, flytta hemifrån, plugga, jobba, resa, bli en jämlik sambo och bilda familj. Nu känner jag på allvar att man vill ta det ifrån mig och begränsa det. Som att jag inte är värd längre. Inte räknas, inte har rätt till ett eget liv utan ska snällt och tacksamt ta emot de smulor som blivit över och kastas åt mig.”

Lise Lidbäck, Neuros förbundsordförande, avslutar med följande kommentar:

– Neuro anser i likhet med en enig rörelse att LSS-utredningens förslag skall förkastas i sin helhet. Vi kräver en ny utredning med uppgift att återupprätta och modernisera LSS och som tar det faktum på allvar att Sverige har förbundit sig att följa FN:s konventioner.