Gå direkt till Nyheten (Närhälsan får Fastläkarsystem)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 25 February 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Närhälsan får Fastläkarsystem

Publicerad Wednesday, 25 September 2019, 15:47 av Redaktionen

Vid dagens sammanträde med Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fattades beslut om en särskild ersättning för de vårdcentraler som kan erbjuda minst 70 procent av sina patienter en fast namngiven läkare. Den särskilda ersättningen motsvarar cirka 3 procent högre grundersättning eller en knapp miljon kronor om året för en medelstor vårdcentral i Västra Götaland.

– Den nya stimulansersättningen syftar till att göra det mer attraktivt att arbeta på en ordinarie tjänst vid någon av vårdcentralerna i regionen, och skapa ekonomiska förutsättningar för vårdcentralerna att kunna rekrytera fler fastläkare, säger Jonas Andersson (L).

I det nu beslutade systemet avgränsas antalet patienter som en läkare kan ansvara för till mellan 600 och 2 400 patienter och patienterna ska informeras om vem som är deras fasta läkare. Målet är en stärkt kontinuitet och ökad tillgänglighet för patienten.

– När patient och läkare känner varandra är det till fördel för alla, men särskilt för dem som behöver vården mest. Jag är övertygad om att detta skapar ökad trygghet, bättre tillgänglighet och högre kvalitet, fortsätter Jonas Andersson (L).
______________
Pressmeddelande