Gå direkt till Nyheten (Alf Johansson fortsätter arkivforskningen: Ett favoritämne: Gunnar Nylund – ny artikel i dag)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 25 February 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Alf Johansson fortsätter arkivforskningen: Ett favoritämne: Gunnar Nylund – ny artikel i dag

Publicerad Friday, 04 September 2020, 11:28 av Redaktionen

Detta är andra artikeln i en serie om Gunnar Nylund som Alf Johansson skrivit med utgångspunkt från arkivforskning med bl a medieuppgifter.

Bakom siffran 1 döljer sig Gunnar Nylunds bronsrelief till minne av Särnmarkska pumpen. Konstverket invigdes den 5 oktober 1968. och det hade skänkts av Lions Club. Gunnar Nylund var själv medlem där, när han var bosatt i Lidköping.

Kan det vara så, att många av dagens lidköpingsbor ser det iögonenfallande konstverket utan att egentligen se det, när man passerar över Torgbron? Och kan man historien bakom den Särnmarkska pumpen? I Nya Lidköpings-Tidningen den 2 oktober 1968 berättar Gunnar Nylund, att konstverket är ”ett minne över handlanden A. P. Särnmark som en gång donerade en vattenledning till Lidköpings stad.”

Han tyckte också, att hans motto ”Staden, slätten, vattnet” från stadens 500-årsjubileum 1946 kan användas även denna gång: ”Det är en komposition av reliefer som sammanfogats till en välklingande helhet. Motiven är hämtade från livet kring brunnen för 100 år sedan. Varje detalj har blivit så att säga en saga för sig. ”Eos” och den gamla Vänerskutan, vattenhämtaren vid brunnen, är bara några av de figurer som här passerar revy.”

Det finns onekligen mycket att upptäcka i konstverket. Så finns till exempel den ursprungliga Särnmarkska pumpen från 1856 avbildad i konstverket. Under pumpen kan man läsa: ”Denna pump restes restes 1856. Donator var handlanden A. P. Särnmark. Vattnet leddes hit från Råda ås i borrade trädstammar. Reliefen skildrar livet kring brunnen.” Brunnen kan även ses på ett i olika sammanhang presenterat fotografi från omkring 1860. Där ser man pumpen invid den gamla järnbron över älven också färdig 1856. Gamla stadens torg hade då inga träd. De planterades först på 1910-talet. På ett annat fotografi kan man se A. P. Särnmark, som levde 1809-1880. Invigningen av brunnen skildrades i Lidköpings nya Tidning (LnT) den 1 november 1856.

Den ovan nämnda ”Eos” var ett ”legendariskt” fartyg i Lidköping. I LnT den 19 maj 1855 kan man läsa om den första gången, som ”Eos” anlöpte hamnen i Lidköping.

Det finns mera att berätta med utgångspunkt från denna Nylundska skapelse – det är bara att vänta på nästa artikel i denna serie!

____________________________
Läs den inledande artikel; Klicka här.