Gå direkt till Nyheten (Alf Johanssons arkivforskning: Artikelserien om Gunnar Nylund – och branden i Lidköping)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 25 February 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Alf Johanssons arkivforskning: Artikelserien om Gunnar Nylund – och branden i Lidköping

Publicerad Friday, 18 September 2020, 08:03 av Redaktionen

Nedslag i Lidköpings historia – Gunnar Nylund på sta’n, Minnesstenen över branden i gamla staden 1849. Följs av fler artiklar i ämnet.

_____________________________
Tidigare artiklar i serien:
Alf Johansson  fortsätter arkivforskningen: Ett favoritämne: Gunnar Nylund.
Alf Johansson fortsätter arkivforskningen: Ett favoritämne: Gunnar Nylund – ny artikel i dag. 
Alf Johanssons arkivforskning: Om Gunnar Nylund
____________________________

Bakom siffran 2 döljer sig Gunnar Nylunds minnessten över branden i gamla staden natten mellan den 22 och 23 maj 1849. Konstverket invigdes den 22 maj 1949 på 100-årsdagen av brandens start. Stadsfullmäktige hade den 14 mars samma år beslutat att ”fira” detta minne. På bilden ovan syns Gunnar Nylund vid minnesstenen 15 år senare.

Det var borgmästare Robert Eldh, som vid sammanträdet den 14 mars 1949 hade väckt frågan och man kan i Nya Lidköpings-Tidningen (NLT) den 16 mars läsa därom:

”Det är ju inget minne att fira, sade borgmästaren, men då denna brand onekligen haft stor betydelse för hela vår stads utformning, bör kanske inte dagen gå helt spårlöst förbi. Man har inom hembygdsföreningen haft frågan uppe till tals, och man har tänkt sig att hålla en minnesgudstjänst i kyrkan, samt diskuterat om ett minnesmärke bör resas där branden uppstod.”

Och så blev det och i NLT den 20 maj 1949 kan man läsa:

”Minnesstenen har komponerats av arkitekt Gunnar Nylund, Lidköping. Den består av en stensockel och ovanpå denna en koppargjutning i form av en eldslåga. Den har fått sådan utformning att den även kommer att tjänstgöra som solur. Inskriften på minnesstenen lyder: ”Till erinran av 1849 års brand, som utbröt på denna plats och lade Gamla staden i aska. Uppförd på 100-årsdagen den 22/5 1949.”

Borgmästare Eldh blev för övrigt ordförande och arkitekt Nylund vice ordförande i Lidköpings hembygdsförening, då denna bildades den 10 april 1947. Dessutom var Gunnar Nylund ledamot av stadsfullmäktige efter valet 1946. Robert Eldh var som borgmästare den som å tjänstens vägnar hade att övervaka stadsfullmäktiges sammanträden.

NLT berättade i olika nummer av tidningen 1949 om branden 1849 och den 23 maj 1949 om invigningen av minnesstenen och övriga arrangemang i samband därmed under rubriken Avtäckningen av ”brand-stenen” blev en oförgätlig stund. Vid minnesstunden i kyrkan fick man bland annat höra Davids 139:e psalm tonsatt av Gunnar Wennerberg – en Lidköpings store son.

Men – hur såg det ut i gamla staden före branden? På ett utdrag ur en litografi av Lars Wilhelm Kylberg 1836 kan man se Gamla rådhuset på västra sidan av älven, den gamla träbron över älven från 1753 och den dåvarande kyrkan. Bakom bron ser man en ”skog” av master från båtar i hamnen. Man kan också se, att bebyggelsen i gamla staden på östra sidan av älven gick ända ner till vattnet. Kyrkan hade en kopparkupol på sitt kyrktorn med stora urtavlor på tornets fyra sidor, som allt slutligt kom på plats 1828. Först då blev kyrkan färdigreparerad efter det, att den gamla kyrkspiran förstördes 1794 genom ett åsknedslag

Min pappas gamle arbetskamrat på ”Porslinet”, min gamle skyttekamrat och sedermera konstnären Gösta Millberg gjorde 1988 en rekonstruktion av, hur bebyggelsen i gamla staden kunde ha sett ut före branden 1849.

Men vad kunde man läsa om branden i Lidköpings nya Tidning om branden? Detta återkommer jag till i nästa artikel.