Gå direkt till Nyheten (Nedslag i Lidköpings historia – Gunnar Nylund på sta’n, del 6
På Ljungströmsvägen)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 25 February 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Nedslag i Lidköpings historia – Gunnar Nylund på sta’n, del 6
På Ljungströmsvägen

Publicerad Friday, 09 October 2020, 09:00 av Redaktionen

Arkivforskare Alf Johansson fortsätter sina spaningar och rapporter om Gunnar Nylunds offentliga konst i Lidköping.

______________________________
Detta är del 6. Tidigare:
Alf Johansson  fortsätter arkivforskningen: Ett favoritämne: Gunnar Nylund.
Alf Johansson fortsätter arkivforskningen: Ett favoritämne: Gunnar Nylund – ny artikel i dag. 
Alf Johanssons arkivforskning: Om Gunnar Nylund
Alf Johanssons arkivforskning: Artikelserien om Gunnar Nylund – och branden i Lidköping
Alf Johanssons arkivforskning: Artikelserien om Gunnar Nylund – och branden i Lidköping,
Alf Johanssons arkivforskning: Artikelserien om Gunnar Nylund – I stadsträdgården

____________________________

Bakom siffran 4 döljer sig de utsmyckningar, som Gunnar Nylund formgav till Rörstrands tre radhuslängor om sju hus vardera på den södra sidan av Ljungströmsvägen i Dalängen. Husen byggdes 1950-1951 och Rörstrand fick gott betyg i Nya Lidköpings-Tidningen (NLT).

På varje hus finns det en relief med djur – ett vuxet djur med en unge. Jag har fotograferat relieferna på de sju radhusen närmast Nonnens väg. Relieferna återkommer på de andra radhusen, men inte alltid med samma färger. De är signerade GN.

På ålderns höst sålde Gunnar Nylund sin privata samling av keramikföremål till Höganäs museum. Där finns elefantreliefen helt i vitt. Även Rörstrandsmuseet har repliker.

När man jämför mina fotografier från husen och replikerna på Rörstrandsmuseet kan man notera, att det finns skillnader mellan dem. Replikerna på Rörstrandsmuseet verkar vara mera väl bearbetade och ger ett annat intryck både avseende form och färg, än de som finns på husen.

De båda gatorna, vars namn syns på en av bilderna ovan – Ljungströmsvägen och Nonnens väg – fick sina namn efter två i staden under 1800-talet välkända män.

Den ene mannen var komministern i Lidköping mellan åren 1866 och 1872 Claës Johan Ljungström. Han var antagligen känd i staden redan dessförinnan. Han startade nämligen 1863 Västergötlands Fornminnesförening, där flera lidköpingsbor blev medlemmar. Även jag är nu medlem. Under sin tid i Lidköping gav han dessutom 1871 ut boken Kinnefjerdings ock Kållands härader samt Staden Lidköping. Han blev för övrigt hedersledamot i skytteföreningen.

Den andre mannen var jordbruksreformatorn Edward Nonnen på Degeberg i Rackeby, som han köpte 1828 och där han verkade fram till sin död den 2 mars 1862. Han var född i Hamburg och hamnade via England i Rackeby, där han nu ligger i den ståtligaste graven vid kyrkan. Om honom kan man i Ljungströms bok läsa:

”Den blomstrande landtbruksskola, som i flera år fanns på Degeberg under Edward Nonnens ledning, var äfven till gagn för den närmast omgifvande orten, hvars både ståndspersoner och allmoge härifrån hemtade gagnande föredömen, hvilka fortfara att bringa fördel åt denna traktens jordbrukare.”

Ljungström nämner för övrigt i sin bok min farfars farfars farmors far, som dog 1785 och var den siste som i Rackeby gick klädd i ”svarta kläder på helgdagarne”, dock utan att nämna hans namn. Han hette Sven Andersson i Gunnarsgården i Hunsala by i Rackeby och han var född 1711 och dog 1785.