Gå direkt till Nyheten (Nedslag i Lidköpings historia – Gunnar Nylund på sta’n, del 8:
Om Lidköpings jubileum)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 16 april 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Nedslag i Lidköpings historia – Gunnar Nylund på sta’n, del 8:
Om Lidköpings jubileum

Publicerad Tuesday, 20 October 2020, 15:00 av Redaktionen

Arkivforskare Alf Johansson fortsätter sin serie om Gunnar Nylund och berättar här om den gåva som Rörstrand överlämnade till kommunen när Lidköping firade 500-årsjubileum.

Detta är del . Tidigare:
Alf Johansson  fortsätter arkivforskningen: Ett favoritämne: Gunnar Nylund.
Alf Johansson fortsätter arkivforskningen: Ett favoritämne: Gunnar Nylund – ny artikel i dag. 
Alf Johanssons arkivforskning: Om Gunnar Nylund
Alf Johanssons arkivforskning: Artikelserien om Gunnar Nylund – och branden i Lidköping
Alf Johanssons arkivforskning: Artikelserien om Gunnar Nylund – och branden i Lidköping,
Alf Johanssons arkivforskning: Artikelserien om Gunnar Nylund – I stadsträdgården
Nedslag i Lidköpings historia – Gunnar Nylund på sta’n, del 6<br/>På Ljungströmsvägen
del 7<br/>Klockan i Råda håller ordning på klasserna
____________________________

Bakom siffran 6 döljer sig en urna som är formgiven av Gunnar Nylund. Den är en gåva från Rörstrand till Lidköpings stad i samband med stadens 500-årsjubileum 1946. Den står i ett av glasskåpen innanför entrén till stadshuset. Det är inte helt lätt att läsa texten på glasväggen. Lars Thorén har dekorerat urnan.

Urnan har fyra sidor, som inte är helt lätta att fotografera. På sidorna kan man läsa, att dekoren är tillägnad Lidköping 500 år, bygdens jordbruk samt stadens hantverk, industri, handel och sjöfart. Längst upp under kronan kan man läsa Rörstrands tillönskan: ”Till Lidköpings stad från Rörstrand med tillönskan om fortsatt framgång och välstånd”.

Lars Thorén var för övrigt liksom Gunnar Nylund aktuell på flera sätt under 500-årsjubileet. Bland annat hade han formgivit bilden på utställningens katalog. Rörstrand tillverkade samma motiv som en nål i porslin att ”å rockuppslaget bära” som NLT skrev den 14 juni 1946. Där kan man läsa, att motivet ”alluderar på utställningens motto Staden – Slätten – Vattnet”. Nålen tillverkades i olika färger. Själv har jag kvar en blå och en grön nål. Jag har också långt senare på en loppmarknad köpt ett askfat från jubileet, som Lars Thorén också har formgivit och Rörstrand tillverkat.

I kommunens arkiv finns det många tidningsurklipp från jubileet. Ett sådant – utan anteckning om tidning och datum – som berättar, att Lidköping vid denna tiden var  industristaden nr 1 i världen:

”Även en småstad kan glädjas åt en viss storhet och Lidköping som industristad är märklig så till vida att värdet av de produkter, som tillverkas i staden, är utslaget pr kapita större än för någon annan stad i världen. Så har det åtminstone sagts liksom att tillverkningsvärdet av industriprodukter är dubbelt så stort i Lidköping som i länets samtliga övriga städer tillsammans.”

Gunnar Nylunds mamma Fernanda Nylund var också konstnär. Hon besökte sonen i Lidköping vid flera tillfällen, då hon också ställde ut sina tavlor. Första gången var 1944. Då kunde man i Nya Lidköpings-Tidningen (NLT) den 18 september under rubriken Lidköpingsmotiv sedda med finska konstnärsögon och underrubriken Professorskan F. J. Nylund utställer härstädes läsa, att hon ställde ut ”arbeten med Lidköpingsmotiv, som hon färdigställt under sin vistelse här i Lidköping”. Drätselkammaren köpte tre av dessa tavlor. En av dem kan man idag se i en av stadshusets korridorer – ett motiv som visar en torgdag vid Gamla rådhuset. Då var inte rådhuset rödmålat.

Den andra gången som Fernanda Nylund ställde ut i Lidköping var 1952, då man i NLT den 29 september under rubriken Friskt grepp av åldrig hand bland annat kan läsa: ”Många lidköpingsmotiv har fångat konstnärinnans intresse och hon har förmått att i dem ingjuta såväl lokalens prägel som även konstnärens känsla. Till dessa verk hör ”Utsikt mot torget i Lidköping med keramik i fönstret”.”