Gå direkt till Nyheten (Debatt: skolchefen svarar om covid-19-smittan)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 24 February 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Debatt: skolchefen svarar om covid-19-smittan

Publicerad Thursday, 12 November 2020, 11:38 av - Inskickat material

För ett par dagar sedan riktades i en insändare i Lideköpingsnytt skarp kritik mot hur risken för covid-19 hanteras i skolorna, och flera andra har via kommentarer stämt in. Nu svarar Gunilla Kindberg, chef för förskole- och grundskoleverksamheten i Lidköping:
– Vrje enhet får efter egna förutsättningar agera!

Svar på brev till Lidköpingsnytt gällande hur Barn & Skola hanterar Covid-19 (Klicka)

– – – – –
Barn & Skola har agerat, gjort bedömningar och vidtagit flera åtgärder för att följa folkhälsomyndighetens rekommendationer. Barn & Skola och Lidköpings kommun agerar med stöd från säkerhetssamordnare och tät kontakt hålls med Västra Götalandsregionen utifrån de skärpta allmänna råden som gäller fram till den 19/11. Återkommande bedömningar görs på skolan i både ledningsgrupp och samverkansgrupp såväl som i rektorsgrupp och på förvaltningsnivå. Kommunicering gällande frågor kring Covid- 19 sker regelbundet mellan förvaltning och rektorer/chefer i syfte att följa, agera och åtgärda enligt folkhälsomyndighetens råd.

Att efterleva Folkhälsomyndighetens rekommendationer är ett gemensamt ansvar som åligger alla som arbetar i Barn & Skola. Varje enhet får utifrån sina förutsättningar arbeta med att agera, följa och vidta åtgärder för att förhindra Covid-19 spridning.

Har du synpunkter på hur det fungerar på den enhet du arbetar på så ta kontakt med din rektor.

Gunilla Kindberg
Barn- och skolchef

5 Kommentarer
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
Roger
Gäst
Roger
12 November, 2020 12:49

Till Gunilla Skolchef, som vanligt är det bara att skylla över problemet på någon annat börja att ta ansvar istället!

Birgitta
Gäst
Birgitta
12 November, 2020 01:24

Har varit i kontakt med rektor men rektorn hänvisar till er.
Följs rekommendationerna menar du?… ingen tid är avsatt för handtvätt minst 30 sekunder flera gånger om dagen och det kanske även du förstår inte går att efterleva i pressat skolschema för alla elever per klass utan en struktur och planering för detta.
Är inga metrar mellan eleverna i klassrummen inte ens en meter.
Eleverna torkar själva av borden efter sig i matsalen med gemensam disktrasa.
Ytor i klassrummen desinfekteras inte mellan lektionerna.
Kom inte och säg att ni följer riktlinjerna när ni går emot i princip varenda nationell riktlinje.
Det är ert förbannade ansvar att se till att det följs och om ni vill skylla på politiker så se då till att kontakta dom.
Vi har inte tid nu till att alla hänvisar till andra och att ansvaret bollas runt . Fatta det!

Birgitta
Gäst
Birgitta
12 November, 2020 01:29

Jag har skriftligt från rektor att ingen tid är systematiskt avsatt för handtvätt över en skoldag utöver före maten då det skvätts av hastigt i all hast vilket barnen själva beskriver väl.
Ursäkta men vilken verklighet lever du i? Du arbetar hemifrån gissar jag och har inte själv sett?

Watchingeye
Gäst
Watchingeye
12 November, 2020 02:03

Gunilla Kindberg: Du skriver att varje enhet får agera, följa samt åtgärda i enlighet med FHMs riktlinjer.
Frågan blir ju liksom hängande i luften huruvida ansvariga chefer i aktuell förvaltning samt vidhängande ansvariga politiker då skapar likvärdiga förutsättningar för alla berörda enheter?

För övrigt ser jag, som invånare, det som oerhört värdefullt att få insyn i hur kommunens anställda upplever situationen som råder….. även om det kanske svider i både chefskåren och i politikerskadern.

Birgitta
Gäst
Birgitta
12 November, 2020 04:59

Varför kommer inte kommentarerna ut?