Gå direkt till Nyheten (Debatt: Stoppa avgifterna inom boendestödet)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 29 February 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Debatt: Stoppa avgifterna inom boendestödet

Publicerad Tuesday, 17 November 2020, 08:54 av Insändare

Egon Frid, förtroendevald vänsterpartist i Vara och själv socionom, kritiserar i en debattartikel beslut om att jämställa boendestöd med hemtjänst, och avgiftsbeläggastöder – något som föreslagits i bl a Lidköping och även beslutats i nämnder för att föra vidare till kommunstyrelse och  kommunfullmäktige.

Den kommunala psykiatrin måste värnas! Socialpsykiatrin är en egen profession!

Vi som är verksamma med att jobba med personer med psykiska funktionsnedsättningar ser vilket stort behov personerna har av socialpsykiatri i kommunen! Vi måste stå upp för människorna med psykiska funktionsnedsättningar och se till dessas behov!

Vi vill ge stöd till och ge argument för det som bör motivera kommunen att inom socialtjänsten ha en enhet eller avdelning för socialpsykiatri med boendestöd eller en vård- och behandlingsgrupp för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Vi ser nu i flera kommuner där insatser i form av boendestöd jämställs med hemtjänst och avgiftsbeläggs.

Socialpsykiatri är en kommunal profession som behöver finnas inom socialtjänsten och som oftast kan ligga organiserat ihop med IFO eller som egen enhet. Att jämställa boendestöd inom socialpsykiatrin med hemtjänstverksamheten är att bortse för de behov av vård, omsorg och behandling som personer med psykiska funktionshinder har. Klienten, patienten, brukaren har en komplex problemsituation som behöver tillgodoses av personal med den specifika profession, kompetens och erfarenhet som de med psykiskt funktionsnedsättning behov för att få sina behov tillgodosedda. Mycket av dessa insatser behöver oftast samordnas och planeras tillsamman med enheter på IFO, tex en vuxenenhet, en vård- och behandlingsgrupp, en grupp för arbete och sysselsättning och en försörjningsstödsgrupp.

Att jämställa en boendestödsgrupp inom socialpsykiatri med hemtjänst är att tro att personer med psykiska funktionshinder bara behöver hemtjänst. Som hemtjänsten är organiserad och utför sina insatser riktat till brukarna skulle det saknas tid och utrymme för att möta alla behov av insatser som personerna med psykiska funktionsnedsättningar har. Därför är det också helt fel att avgiftsbelägga insatser genom boendestöd för personer med psykiska funktionsnedsättningar! Det skulle leda till att personer med stora behov avstår att ta emot hjälp och då skulle den psykiska ohälsan öka än mer! Boendestöd för personer med psykiska funktionsnedsättningar bör istället mer jämställas med en vård- och behandlingsgrupp utifrån de behov av insatser personerna har och också utifrån den kommunala ansvar som kommunen genom socialtjänsten eller i samverkan med sjukvården.

Vi vet också av erfarenhet att gruppen som tillhör socialpsykiatrin underförbrukar vård och omsorg samt hälso- och sjukvård och behöver oftast motiveras till vård och omsorg och kommunala insatser. Bara dessa motivationsinsatser motiverar den speciella profession som personal inom socialpsykiatrin besitter. En stor del av personer med psykiska funktionshinder saknar en diagnos och kommer därför inte i fråga för LSS-insatser som personlig assistans och kontaktperson. Även om personerna inte har en diagnos så har personerna en status och en problembild jämfört med personer som är diagnostiserade med en funktionsnedsättning.

Suicidprevention är ett stort ansvar i kommunen. Hela samhället, regionens hälso- och sjukvård och psykiatri och kommunerna har ett gemensamt ansvar för att öka kunskapen om psykisk hälsa och ohälsa, att arbeta förebyggande mot psykisk ohälsa och att intensifiera det suicidpreventiva arbetet. För kommunens del så är det genom socialpsykiatrin insatserna mot psykiskt ohälsa på individnivå och genom kompetensen inom socialpsykiatrin som en god suicidprevention i kommunen kan ske. Därför är det viktigt att socialpsykiatrin får finnas som en egen profession med de öppenvårdsinsatser och den samlade kompetens som socialpsykiatrins boendestöd har och ses som vård och behandling och ska då inte heller avgiftsbeläggas!

Egon Frid Vara
socionom och förtroendevald för Vänsterpartiet

2 Kommentarer
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
Bekymrad
Gäst
Bekymrad
17 November, 2020 05:19

Lidköpings kommun planerar nu att dela upp Socialpsykiatrin i flera olika sektorer. Stödboenden kommer hamna i samma sektor som Åldreboenden. Medans boendestödet hamnar i samma sektor som hemtjänsten bland annat. Hur tänker man när man delar upp en väl fungerade Socialpsykiatri på detta sätt?

Per
Gäst
Per
20 November, 2020 03:43

Till Bekymrad: Man tänker inte alls…