Gå direkt till Nyheten (Möjlighet till lokala besöksförbud införs på äldreboenden)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 02 March 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Möjlighet till lokala besöksförbud införs på äldreboenden

Publicerad Thursday, 19 November 2020, 17:03 av Redaktionen


Regeringen har idag fattat beslut om att ge Folkhälsomyndigheten möjlighet att vid behov besluta om lokala besöksförbud på äldreboenden. Förordningen träder i kraft på lördag den 21 november 2020.

–  Läget i pandemin är just nu kritiskt. Vi ser en ökad smittspridning och de som bor på landets äldreboenden är de som i allra högst utsträckning behöver skyddas från viruset. Beslutet innebär att vi nu får ytterligare ett verktyg för att bekämpa smittan, säger socialminister Lena Hallengren.

För att förhindra smittspridning förbjöds besök på äldreboenden tillfälligt den 1 april 2020. Efter att ha förlängts vid två tillfällen upphörde förordningen att gälla den 1 oktober 2020.

Under hösten har nu smittspridningen återigen ökat. Därför har regeringen beslutat om en förordning som ger Folkhälsomyndigheten möjlighet att meddela föreskrifter om att förbjuda besök på särskilda boenden för äldre om det behövs för att förhindra spridning av covid-19.

Därigenom kan besöksförbudet anpassas efter lokala förhållanden.
Där lokalt besöksförbud gäller finns möjlighet för verksamhetschefen att genom undantag tillåta besök. Det gäller särskilt för att bryta separation med make, maka och partner.

Förordning träder i kraft den 21 november 2020 och upphör att gälla vid utgången av februari 2021.