Gå direkt till Nyheten (Covid-19: Kan bli som värst före jul!)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 24 February 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Covid-19: Kan bli som värst före jul!

Publicerad Thursday, 26 November 2020, 13:47 av Redaktionen

Enligt nya beräkningar kan smittspridningen i Sverige komma att nå en topp i mitten av december. Det visar ett scenario från Folkhälsomyndigheten, som baseras på de inrapporterade covid-fallen mellan den 24 augusti och 6 november 2020.

Det scenario som Folkhälsomyndigheten nu presenterar gäller för samtliga åldersgrupper i Sverige, och sträcker sig fram till mars 2021. För att urskilja skillnader i befolkningen är modellen uppdelad i åldersgrupperna 0-19 år, 20-69 år och 70 år och äldre.

– Det är viktigt att poängtera att det här inte är en prognos, utan ett scenario som baseras på inrapporterade fall fram till den 6 november. Vi illustrerar en möjlig utveckling för att hälso- och sjukvården och övriga samhället både ska kunna ta höjd för och vidta nödvändiga åtgärder, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

I verkligheten är de konstaterade covidfallen i dagsläget något färre än i modellen, och det kan bland annat bero på att beräkningarna baseras på de rapporterade fallen fram till den 6 november. Hur väl Sveriges befolkning följer de råd och rekommendationer som finns spelar också in, det är möjligt att människor har minskat sina kontakter i större utsträckning än beräknat.

Andra faktorer kan också ha bidragit till att bromsa smittspridningen, som införandet av skärpta allmänna råd i regionerna. Att antalet inrapporterade fall i verkligheten är lägre än i modellen kan också bero på att färre fall upptäckts på grund av kapacitetsproblem i testningen.

Enligt scenariot beräknas toppen för smittspridningen i befolkningen nås i mitten av december. Men ser man till de olika åldersgrupperna verkar gruppen med personer som är 0-19 år snarare ha sin topp just nu.

– Vi följer utvecklingen noga och kommer att uppdatera modellen med nya falldata. I nästa steg kommer Folkhälsomyndigheten att presentera regionala modeller som utgör ett mer specifikt stöd för regionerna i sin vårdplanering, säger Anders Tegnell.

Västra Götaland

På förmiddagen i dag fanns det totalt 230 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 34 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

NU-sjukvården:
27 personer varav 2 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjukhuset:
97 personer varav 17 på IVA

Sjukhusen i Väster:
22 personer varav 2 på IVA

Skaraborgs sjukhus:
45 personer varav 6 på IVA (En minskning med 3 senaste dygnet.)

Södra Älvsborgs sjukhus:
38 personer varav 6 på IVA

Västra Skaraborg – antal fall förra veckan

67 nya konstaterade fall i Lidköping under förra veckan.

Götene: 18 nya fall

Skara: 41 nya fall

Vara: 43 nya fall

Grästorp: 9 nya fall.