Gå direkt till Nyheten (Enkel organisationsförändring minskar risken för nya frakturer)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 01 March 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Enkel organisationsförändring minskar risken för nya frakturer

Publicerad Sunday, 29 November 2020, 12:13 av Redaktionen

Kristian Axelsson, ST-läkare på ortopedkliniken vid Skaraborgs Sjukhus, har försvarat sin avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.
Den avhandlingen visar att med tämligen enkla organisationsförändringar patienter med hög risk för fraktur kan hittas, behandlas med osteoporosläkemedel och minska risken för ny fraktur och spara lidande och pengar.

– Riskgrupper jag studerat har varit patienter med tidigare fraktur, äldre patienter och patienter med prednisolonbehandling.

– Jag började forska 2014. I början varvade jag med kliniskt arbete, i slutet mest med riktlinjearbete regionalt och nationellt. Har även gjort några studier utanför avhandlingen, exempelvis kring frakturrisk hos patienter opererade för gastric bypass.

Första året som ST-läkare på ortopeden var Kristian Axelsson med och startade frakturkedjan i Skaraborg.
– Självklart ville jag försöka mäta förändringen. Vi var först ut i regionen med detta, så när övriga sjukhus skulle starta, var mina preliminära data värdefulla, jag kom i kontakt med en inspirerande professor, Mattias Lorentzon, och på den vägen är det.

– Jag tror att mitt arbete har bidragit till en ökad medvetenhet kring benskörhet och uppmärksammat patientgrupper med speciellt hög frakturrisk, vilket sannolikt ökat förståelsen och belyst vikten av att investera i prevention för just dessa riskgrupper.

Det viktigt med sakkunniga experter på specifika områden för att upprätthålla god medicinsk kvalitet. Det är viktigt med forskning även bland medarbetarna på Skaraborgs Sjukhus. Dels är det viktigt att vården präglas, granskas och utvecklas av ifrågasättande ögon fostrade i vetenskapligt tänkande. Sedan är ju forskning fantastiskt kul också.

__________________________
Artikeln bygger på material från Skaraborgs Sjukhus