Gå direkt till Nyheten (Så blev Lidköping Porslinsstad
Första delen i ny serie av Alf Johansson)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 05 March 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Så blev Lidköping Porslinsstad
Första delen i ny serie av Alf Johansson

Publicerad Saturday, 05 December 2020, 09:33 av Redaktionen

Alf Johansson, som forskar i museisamlingar, tidningar och arkiv, och utifrån det skapar artiklar, inleder här en ny serie; När porslinet kom till stan. Det är ett ämne som Alf Johansson själv har starkt intresse av.

Olika dokument om ”Porslinets” historia innehåller felaktiga uppgifter

Mitt intresse för ”Porslinet” bottnar förstås i, att min pappa Henning Johansson var porslinsmålare först på Aktiebolaget Lidköpings Porslinsfabrik (ALP) och därefter på Rörstrand i sammanlagt 52 år. Vi sade alltid ”Porslinet” och inte Rörstrand om pappas arbetsplats. Själv arbetade jag på ”Porslinet” sommaren 1956 och fick då lära mig att måla guldränder på tallrikar och assietter.

I mitt tidiga arkivforskande kring Lidköpings skytteförening stötte jag förstås också på uppgifter om såväl ALP som Rörstrand. När jag den 4 augusti 2011 tillsammans med min sambo besökte Rörstrand Center för en rundvandring, hade jag därför kunskap om några viktiga årtal i ”Porslinets” historia.

Rundvandringen utgjordes av en guidad tur med inslag av små skådespel om ”Porslinets” utveckling i Lidköping. Det var en intressant upplevelse, som dock stördes av en uppgift, som lämnades av turledaren och som förekom på en informationstext. Uppgiften var, att ALP startade 1911. Jag tyckte mig komma ihåg, att jag hade sett uppgifter om, att ALP bildades redan 1909. Turledaren visste dock inget om detta, utan hon hänvisade till den som hade skrivit ”skådespelet”.

Jag beslutade mig därför att försöka få ett svar på frågan: ”När kom ”porslinet till sta’n?” Det visade sig då, att det fanns anledning att gå tillbaka till år 1900. Då etablerades det första företaget med anknytning till porslin i Lidköping. Det handlade om Nymans Porslinsmåleri-Aktiebolag (NPA) vars stiftelseurkund undertecknades i Lidköping den 1 mars 1900 under namnet Nymans Handels- & Porslinsmåleriaktiebolag. Den konstituerande bolagsstämman hölls den 28 april samma år, då namnet ändrades till NPA. Det handlade om ett företag, där man dekorerade porslin, som man köpte från fabriker bland annat i Tyskland.

Verksamheten blev framgångsrik och 1909 var det dags att i Lidköping starta ett företag för porslinstillverkning. Stiftelseurkunden för bildandet av ALP undertecknades i Lidköping den 1 maj 1909 och den konstituerande bolagsstämman hölls den 29 december samma år. I § 3 i stämmoprotokollet kan man läsa, att ”bolaget skulle anses bildadt”. Det tog dock några år att bygga fabriken. Det första porslinet brändes den 15 maj 1912.

När jag har studerat olika dokument, kan jag konstatera, att uppgifter om dessa båda bolags bildande varierar och inte alltid är korrekta. Så kan man till exempel i J. Aléns bok Lidköpings kommunala historia Från mitten av 1800-talet till nuvarande tid tryckt 1951 läsa, att ”Aktiebolaget Lidköpings porslinsfabrik konstituerades 1940”. Denna uppgift är antagligen ett rent tryckfel. I Aléns manuskript torde det ha stått årtalet 1910, vilket inte heller det är korrekt.

I boken Mellan bronssköld och JAS-plan – glimtar av Lidköpingsbygdens historia tryckt 1996 finns i kapitlet 1. Där stad och land möts artikeln Stadens hjärta skriven av Sture Wikman. Däri kan man läsa, att ”Sockerfabriken anlades strax efter sekelskiftet och porslinsfabriken 1909”. Uppgiften om porslinsfabriken är dock inte korrekt. Byggandet kom igång 1910 och produktionen startade 1912.

I samma bok har Anna Sparrman skrivit om En stad på lager av lera. Där kan man bland annat läsa: ”År 1900 flyttar Nymans porslinsmåleri hit från Örebro. I samband med flyttningen ändras namnet till Nymans Handels- och Porslinsmåleri AB. …
Efter elva år i Lidköping är det återigen dags för Nymans Handels- och Porslinsmåleri att utöka sitt arbetsområde och ändra namn på företaget. År 1911 ombildas företaget och får namnet AB Lidköpings porslinsfabrik (ALP).” Även här anges ett felaktigt årtal för bildandet av ALP. Det finns för övrigt ytterligare felaktigheter i denna text.

Ävenledes i samma bok har Erik Holmström skrivit om Tidsbilder från industrialismens stad. Där kan man läsa: ”År 1900 flyttade Nymans Handels och porslinsmåleri AB till Lidköping, … Från Nymans utvecklades AB Lidköpings porslinsfabrik (ALP) som bildades 1911.” Också denna text innehåller flera felaktigheter.

I boken Rörstrand 280 år med fajans, flintgods porslin & stengods av Bengt Nyström och Jan Brunius tryckt 2007 kan man under rubriken ALP – Lidköpings porslinsfabrik läsa: ”Lidköpings porslinsfabrik hade grundats i Örebro 1892, som P. A. Nymans grosshandel och porslinsmåleri. År 1900 etablerade man sig i Lidköping som Nymans Handels- och Porslinsmåleri AB … Företaget ombildades 1911 till AB Lidköpings Porslinsfabrik (ALP).”
Även här anges det felaktiga årtalet 1911 för bildandet av ALP, samtidigt som man har angett, att Lidköpings porslinsfabrik grundades i Örebro 1892. Då hade för övrigt Per Nyman inte startat sitt porslinsmåleri med porslinsmålaren Carl Fredrik Hartung från Ystad. Hartung anställdes i Örebro 1898.

I Lidköpings-Bygden 1983 finns artikeln Några blad ur min farfars memoarer med underrubriken Lite porslinshistoria från Ystad, Tyskland och Lidköping skriven av C. F. Hartungs barnbarn Tore Hartung. I artikeln kan man läsa, att ”1913 bildades AB Lidköpings Porslinsfabrik, ALP, med 350.000 i aktiekapital”. Men i det exemplar av memoarerna som jag har läst står det, att ”År 1913 stod fabriken fullt färdig med 3 stora ugnar”. På ett annat ställe i memoarerna kan man läsa, att ”År 1911, samma år som fabriken färdigbyggdes …”. Däremot nämner C. F. Hartung inte i memoarerna, när bolaget som byggde fabriken bildades.

I Lidköpings-Bygden 1989 finns artikeln Lidköping porslinsstaden skriven av Bertil Lundgren. Här kan man läsa: ”Det hela började den 20 mars år 1900. Då stiftades Nymans Handels- och Porslinsmåleriaktiebolag.”
Inte heller detta datum är korrekt. Bertil Lundgren har möjligen hämtat uppgiften från Nya Lidköpings-Tidningen den 23 december 1963. Här skrev Ragnhild Lidholm under rubriken Från porslinsmåleri till storindustri, att ”Nymans Handels- och Porslinsmåleriaktiebolag startade den 20 mars 1900”.

Som man kan förstå av de ovan nämnda exemplen kan felaktiga uppgifter leva kvar, när de återges som sanna i senare dokument. Inte ens en ”huvudperson” återger alltid korrekta uppgifter på sin ålders höst. Minnet sviker och man kanske inte har tillgång till originalhandlingar. I C. F. Hartungs memoarer finns det flera sådana exempel. På ett ställe har han skrivit: ”Två år senare dvs år 1900 träffades tre personer i staden Lidköping. Det var Nyman, Ahlman och undertecknad. Vårt beslut var att ställa oss som stiftare till ett bolag med Porslinsmålerirörelse, uti en befintlig fastighet som för ändamålet skulle inköpas, belägen på Skaragatan och betingade ett pris på 30 tusen Kr.”

Ahlman var dock inte en av de sju stiftarna av ”Porslinsmålerirörelsen” i Lidköping. Trots detta återkommer uppgiften om honom som stiftare i senare sammanhang. När Per Nyman dog kan man i NLT den 9 april 1947 läsa, att ”stiftare av detta måleri voro hrr P. R. Nyman, L. Ahlman och C. F. Hartung”. Samma uppgift antecknade C. F. Hartung 1950 på ett fotografi från den gamla ”Porslinsmålerirörelsen”. Där kan man läsa: ”En liten kan bli stor här på fotot äro tre stiftarna av Porslins-måleri industrin i Lidköping år 1900 pers. från vänster räknat Leo Ahlman, Per Nyman, C. F. Hartung den fjärde den blivande handelsresande för firman en industri som under åren intill 1950 vuxit till en av Sveriges mäst betydande prslinsindustri nu senast genom Rörstrandsfabrikens inkorpirerande”. Den blivande handelsresanden torde var Waldemar Sahlberg. Nedanstående bild består av mina utdrag ur fotot.

I NLT den 23 december 1963 återkom uppgiften om Leo Ahlman som en av stiftarna i Ragnhild Lidholms ovan nämnda artikel: ”Det nybildade bolaget bestod av följande stiftare: direktör P. R. Nyman, verkmästare C. F. Hartung, kamrer Leo Ahlman, hamnbefälhavare Aug. Hemberg samt köpmännen Axel Malmberg, P. A. Pettersson, G. W. Flyrin och Emil Gustavsson.”

Men vare sig Leo Ahlman eller C. Emil Gustafson har skrivit under stiftelseurkunden den 1 mars år 1900. De som skrev under var grosshandlaren P. Nyman och porslinsmålaren F. Hartung från Örebro, handlaren G. W. Flyrin från Vinninga samt disponenten W. Lundmarker, handlarna P. A. Petterson och Axel Malmberg och hamnbefälhavaren Aug. Hemberg (firma Alfr. Jubel & Co) från Lidköping.

I följande artiklar kommer jag att berätta om några av ”turerna” kring När ”Porslinet” kom till sta’n mellan åren 1900 och 1912.