Gå direkt till Nyheten (Stärkt framtidstro bland lantbruksföretagen
Svensk trädgårdsnäring mer positiv än någonsin)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 23 February 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Stärkt framtidstro bland lantbruksföretagen
Svensk trädgårdsnäring mer positiv än någonsin

Publicerad Monday, 07 December 2020, 10:32 av - Inskickat material


Svenskt lantbruk mår bra och har en ökad framtidstro – trots covid-19. Det visar LRFs stora gröna näringslivsindex bland fem stora näringsgrenar. Mest optimism visar trädgårdsnäringen som går kraftigt framåt. Den starka utvecklingen drivs av den ökade konsumentefterfrågan. – Vi ser en väldigt gynnsam efterfråge- och lönsamhetssituation. Under fjärde kvartalet bedöms lönsamheten i trädgårdsnäringen till och med vara bättre än innan pandemin, säger LRFs vd Anna Karin Hatt.

LRFs gröna näringslivsindex för fjärde kvartalet, som mäter hur konjunkturen utvecklas bland svenska lant- och skogsbruksföretag, visar en tydlig framtidstro trots pandemin.

– Fyra av de fem sektorerna har stärkt sin framtidstro under hösten. Det är ytterligare ett kvitto på att Sveriges lantbruk har stått pall under pandemin, säger Anna-Karin Hatt.

En förklaring är att svenska konsumenter i allt högre utsträckning efterfrågar närproducerade varor, och att försäljningen av livsmedel via butik ökat när färre äter på restaurang. Sedan tidigare är svenskandelen när konsumenterna själva handlar sina livsmedel högre än i restaurang och catering, vilket driver en ökad efterfrågan på svenskt under pandemin. När det gäller trädgårdsproduktionen så bidrog även den milda hösten till att frilandsgrönsaker fick en ovanligt lång skördesäsong och möjligheterna till utplanteringsväxter förlängdes. Det här förstärks även av ett ökat fritidsodlingsintresse för både plantskole- och prydnadsväxter.

– Trädgårdsbranschens expansionsplaner visar att så många som 27 procent av företagen nu funderar på att utöka sin verksamhet. En underliggande drivande faktor är bland annat att konsumtionen av frukt- och grönt har stor potential att öka, samtidigt som branschen skulle kunna ta större marknadsandelar från importen som idag är stor både vad gäller frukt och grönt, säger Anna Karin Hatt.

Ett litet undantag utgör skogsproduktionen, som drabbats av granbarkborreangreppen och därmed ökad avverkning som pressar ned massavedspriset. Skogsbruken följer även mer den allmänna konjunkturen som ju är osäker på grund av pandemin. Att de fyra övriga sektorerna är positiva visar att lantbruket står starkt även i denna kris. Från LRFs gröna näringslivsindex kvartal fyra, där nära 1000 företagare inom fem branschgrenar intervjuas, kan även konstateras att:

Inom entreprenadbranschen är det framförallt bolag som utför tjänster mot privatpersoner som sett en återhämtning och stabilisering det senaste kvartalet.

För animalieproducerande företag ligger index på en svagt positiv nivå i kvartal 4 men synen på konjunkturen fortsätter att skilja sig åt mellan de olika produktionsinriktningarna.

Konjunkturutvecklingen inom mjölk och fjäderfä är positiv medan en försvagning kan noteras bland ägg- och grisproducenter. Avräkningspriserna till äggproducenter är nu bland de lägsta på fem år och situationen är pressad.

Skogsföretagarna inte är lika positiva nu som i början av året. Visserligen är prisutvecklingen på timmer god men skogsbrukarna har drabbats hårt av angreppen från granbarkborrarna och bedömningen är att det nödavverkade timret sänker massapriset.