Gå direkt till Nyheten (Här är klimatlöftena inför 2030 i västra Skaraborg)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 24 February 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Här är klimatlöftena inför 2030 i västra Skaraborg

Publicerad Thursday, 10 December 2020, 09:20 av Björn Smitterberg

Lidköpingsnytt redovisar klimatlöftena i Lidköping, Götene, Skara, Vara och Grästorp. Nu har 48 kommuner i Västra Götaland beslutat om vilka klimatsatsningar de ska genomföra 2021. Med initiativet Kommunernas klimatlöften, har Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen tagit fram 20 klimatåtgärder som gör konkret nytta i arbetet för att bli en klimatsmart region. Initiativet är en del i kraftsamlingen Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om.

-Alla kommuner i regionen har redan skrivit under att Västra Götaland ska vara fossiloberoende 2030. Med Kommunernas klimatlöften förstärker vi klimatarbetet tillsammans, säger regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson.

Klimatlöftena har beslutats på högsta politiska nivå och inom områden som kommunerna själva har möjlighet att påverka. Engagemanget har varit stort och Klimat 2030 ser fram emot att stötta kommunerna i genomförandet som ska ske under 2021.

-48 kommuner har valt att skriva på Kommunernas klimatlöften vilket visar att de vill och kan göra skillnad på riktigt. Nu, med 10 år kvar, måste vi öka takten för att kunna nå klimatmålen, säger landshövding Anders Danielsson.

Lidköpings kommun har antagit 11 klimatlöften
1. Vi använder en klimatstyrande resepolicy
3. Våra nya personbilar är miljöbilar
4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal
7. Vi erbjuder laddtjänster vid parkeringsytor för boende i kommunala bostadsbolag
8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter
9. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade upphandlingar
10. Vi använder cirkulära möbler
11. Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter istället för att köpa
12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål
14. Vi gör investeringar för energieffektiviseringar
16. Vi producerar egen solel

Götene kommun har antagit 8 
1. Vi använder en klimatstyrande resepolicy
4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal
9. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade upphandlingar
10. Vi använder cirkulära möbler
14. Vi gör investeringar för energieffektiviseringar
16. Vi producerar egen solel
17. Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal
20. Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat

Skara kommun har antagit 14

4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal
7. Vi erbjuder laddtjänster vid parkeringsytor för boende i kommunala bostadsbolag
8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter
9. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade upphandlingar
10. Vi använder cirkulära möbler
11. Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter istället för att köpa
12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål
13. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål
14. Vi gör investeringar för energieffektiviseringar
15. Vi minskar klimatbelastningen över livscykeln vid byggnation
16. Vi producerar egen solel
17. Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal
18. Vi har arbetssätt för årlig utsläppsminskning, en koldioxidbudget
20. Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat

Vara kommun har antagit 5 

5. Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer
6. Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy
8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter
14. Vi gör investeringar för energieffektiviseringar
16. Vi producerar egen solel

Grästorps kommun har antagit 6 av de gemensamma klimatlöftena
1. Vi använder en klimatstyrande resepolicy
4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal
9. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade upphandlingar
12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål
13. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål
20. Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat

Obs – siffrorna anger inte någon prioritering utan har koppling till länets och regionens projektdatering. 

1 Kommentar
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
Ove Nordström
Gäst
Ove Nordström
10 December, 2020 04:41

Hade gärna sett att kommunerna köpte industrins värmeöverskott för användning i fjärrvärmenäten. En win-win situation.
Borde varit lagstiftat för åtskilliga år sedan.