Gå direkt till Nyheten (Så blev Lidköping Porslinsstad
Andra delen i ny serie av Alf Johansson)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 22 February 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Så blev Lidköping Porslinsstad
Andra delen i ny serie av Alf Johansson

Publicerad Friday, 11 December 2020, 08:15 av Redaktionen

Lidköping har präglats av porslinstillverkning i över hundra år.
Hur gick det till när Lidköping blev Porslinsstaden? Alf Johansson har forskat i arkiv och fått fram uppgifter om att hamn och järnväg hade betydelse.

Nymans Handels- & Porslinmåleriaktiebolag inbjöd till aktieteckning i mars 1900

Grosshandlaren Per Nyman lyckades 1898 övertala porslinsmålaren Carl Fredrik Hartung från Ystad att komma till Örebro och där starta ett porslinsmåleri inom ramen för Nymans företag P. R. Nyman & C:o.

Verksamheten fungerade uppenbarligen bra, eftersom de två herrarna år 1900 sökte en mera lämplig plats för att starta en porslinsmålerirörelse i stor skala. Då handlade det ännu inte om att starta en fabrik för tillverkning av porslin, utan om att dekorera porslin som köptes främst från Tyskland. De valde Lidköping på grund av, att där fanns det en bra hamn och goda järnvägsförbindelser.

Tillsamman med fem andra herrar undertecknade de den 1 mars år 1900 i Lidköping stiftelseurkunden för Nymans Handels- & Porslinsmåleriaktiebolag som ju sedan blev Nymans Porslinmåleri-Aktiebolag (NPA). På landsarkivet i Göteborg finns de gamla dokumenten från etableringen av NPA i Lidköping. Därav framgår, att stiftarna var Grosshandlare P. R. Nyman, porslinsmålare F. Hartung, disponent W. Lundmarker, handlare G. W. Flyrin, handlare P. A. Petterson, handlare Axel Malmberg och hamnbefälhavare Aug. Hemberg. Namnteckningarna är vederbörligen bevittnade.

De sju stiftarna syns på följande fotografier.

Flera av stiftarna kan betraktas som då i Lidköping inflytelserika personer. Lundmarker, Petterson och Hemberg var ledamöter av stadsfullmäktige år 1900. Enligt J. Aléns Lidköpings kommunala historia Från mitten av 1800-talet till nuvarande tid utgiven 1951 var de ledamöter i 42, 30 respektive 34 år. Senare blev också Nyman och Malmberg ledamöter av stadsfullmäktige.

I stiftelseurkunden kan man dessutom bland annat läsa, att företaget skulle ta över Per Nymans firma och bedriva handels- och industrirörelse i Lidköping, där styrelsen skulle ha sitt säte. Ett krav för att företaget skulle bildas var, att aktier intecknades för minst 75.000 kronor.

Annons om inbjudan till aktieteckning var införd i Westgöta-Posten (WP) den 20 mars 1900. Teckningslistorna skulle dras in den 10 april.

I ovanstående bild kan man läsa, att bland dem som ägde minst fem aktier fanns det fem Lidköpingsbor. Fyra av dem var stiftare som syns på bilder ovan. Den femte var herr Leo Ahlman som tillsammans med ytterligare elva aktieägare från Lidköping syns på nedanstående fotografier. Därutöver var ytterligare fem Lidköpingsbor aktieägare, nämligen handlare Lars Ahlberg, handlare Herm. Carlsson, kapten Ernst Fischer, kreaturshandlare E. Lundberg och handlare L. P. Törnsten. Jag har dock inte hittat några fotografier på dem. Övriga aktieägare var bosatta i Bronäs, Skara (3), Skövde (2), Hjo, Kockgården, Hillared, Borås, Göteborg, Gävle, Västerås, Stockholm och Mariestad.

Från vänster: Herr Leo Ahlman, målare N. Andersson, slaktare Elias Bolin, konditor F. Garström, handlare C. Emil Gustafson och fotograf W. Lindhe.

Från vänster: Disponent Alb. Lindqvist, handelsföreståndare A. Lundgren, handlare E. J. Magnusson, handlare G. O. Sundbeck, direktör H. Nilson-Dag och direktör L. Westberg (de två senare genom Bryggeriet Örnen).

Även flera av dessa herrar var ledamöter av stadsfullmäktige år 1900, nämligen N. Andersson, E. J. Magnusson, G. O. Sundbeck och L. Westberg. Andra blev ledamöter senare, nämligen Herm. Carlsson, Leo Ahlmann, Elias Bohlin, Alb. Lindqvist och H. Nilson-Dag.

I WP kunde man den 20 mars 1900 läsa om det planerade porslinsmåleriet under rubriken Porslinsmålerifabrik till Lidköping:
”Glädjande att omtala synes stadens industriella anläggningar inom kort komma att ökas med ännu en. Planer äro nämligen å bane att hit förlägga en porslinsmålningsfabrik. Inbjudning till aktieteckning i den blifvande affären, som skall bära namnet Nymans Handels- och Porslinsmåleriaktiebolag, är införd i annonsafdelningen i dagens nummer.”

En månad senare kunde man den 20 april i WP läsa:
Porslinsmålningsfabrikens tillkomst här är nu betryggad. Minimikapitalet, 75,000 kr., är nämligen fulltecknadt och efter hvad man har skäl förmoda kan fabriken redan om någon månad börja sin verksamhet. Den kommer som bekant att förläggas å den Odhnerska tomten, där för densamma behöfliga byggnader redan finnas.”
___________________________

Klicka till första delen