Gå direkt till Nyheten (VG-regionen vill aktivera krisläge)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 05 March 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

VG-regionen vill aktivera krisläge

Publicerad Wednesday, 23 December 2020, 17:53 av - Inskickat material

Regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson har efter förslag från regiondirektör Ann-Sofi Lodin hemställt till Sveriges kommuner och regioner, SKR, att aktivera krislägesavtalet för VGR. Orsaken är att nuvarande bemanning och vidtagna åtgärder inte bedöms tillräckliga för att klara det ökade inflödet av covid-19-patienter.

– Vi står inför en extraordinär situation. Att begära att krislägesavtalet aktiveras är inget lätt beslut att ta. Det innebär ytterligare stora påfrestningar på en redan hårt pressad personal, säger Marina Olsson, HR-direktör, Västra Götalandsregionen.

Krislägesavtalet reglerar villkor och ersättningar för arbetstagare som arbetar vid krisläge. Avtalet gör att arbetsgivaren inom ramen för lag och kollektivavtal kan vidta särskilda åtgärder för att upprätthålla och bemanna verksamheterna. För att krislägesavtalet ska kunna aktiveras krävs att de möjligheter som finns i befintliga kollektivavtal har uttömts.

Intensivt bemanningsarbete

Västra Götalandsregionen och sjukvårdsförvaltningarna har under lång tid arbetat intensivt med att förstärka bemanningen. Exempelvis har omfattande rekryteringsinsatser har gjorts via annonsering och direktutskick, läkarstudenter och sjuksköterskestudenter har anställts. Avrop mot bemanningsföretag har gjorts och omflyttningar av personal sker kontinuerligt. Dessutom har semestrar och ledigheter har dragits in.

– Trots allt som gjorts är det inte tillräckligt när smittspridningen och antalet inneliggande patienter fortsätter att öka. Vi har i nuläget omedelbara behov av att förstärka bemanningen på vissa vårdavdelningar med sjuksköterskor och undersköterskor, och med läkare inom vissa verksamheter, säger Marina Olsson.

Beslutas centralt

Hur krislägesavtalet ska tillämpas inom Västra Götalandsregionen, vilka vårdavdelningar och medarbetare som berörs, beslutas centralt av regiondirektören, efter samråd med regiondirektörens krisledningsgrupp.

Efter att VGR begärt att krislägesavtalet aktiveras krävs att Förhandlingsdelegationen i Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona-Kommunala företagens arbetsgivarorganisation fattar beslut för att avtalet ska kunna aktiveras i VGR.