Gå direkt till Nyheten (Den föreslagna covid-19-lagen från 10 januari)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 24 February 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Den föreslagna covid-19-lagen från 10 januari

Publicerad Monday, 04 January 2021, 16:53 av Redaktionen

Regeringen har beslutat om en proposition med förslag på en tillfällig pandemilag för covid-19. Syftet med lagstiftningen är att ge regeringen befogenhet att besluta om fler bindande smittskyddsåtgärder än vad som för närvarande är möjligt.
-Även om vi nu har påbörjat vaccineringen mot covid-19 är pandemin långt ifrån över. Därför behövs en träffsäker pandemilag för hanteringen av pandemin som gör det möjligt att bromsa smittspridningen, utan att lägga onödiga begränsningar på verksamheter som kan genomföras smittsäkert, säger Lena Hallengren.

Efter synpunkter från Lagrådet har regeringen föreslagit att de föreskrifter som ska underställas riksdagen bör ske inom högst en vecka från det att föreskriften beslutades. Det gäller föreskrifter om nedstängning och förbud mot att samlas på allmän plats.

Lagrådsgranskningen har även medfört vissa mindre ändringar och förtydliganden. Det gäller t.ex. att smittskyddsåtgärder även kan behöva vidtas av den som upplåter ett utrymme för en tillställning eller någon annan liknande privat sammankomst, exempelvis uthyrning av en buss eller en båt för en fest.

Lagen föreslås träda i kraft den 10 januari 2021. Lagen föreslås gälla till utgången av september 2021.För att det ska vara möjligt för regeringen att ta ställning till innehållet i eventuella kommande förordningar har regeringen även beslutat att ge Folkhälsomyndigheten i uppdrag att analysera vilka smittskyddsåtgärder som bör vidtas vid olika nivåer av smittspridning.

Covid-19-lagen:

* Med den tillfälliga covid-19-lagen får regeringen, kommuner och statliga förvaltningsmyndigheter bättre möjligheter för mer träffsäkra regler, anpassade efter hur olika verksamheter ser ut.

* Den föreslagna covid-19-lagen är en ramlag, där riksdagen, om den antar lagen, tillfälligt ger regeringen befogenhet att i förordning besluta om fler bindande smittskyddsåtgärder än vad för närvarande är möjligt.

* I första hand handlar det om åtgärder som hindrar smittspridningen, utan att lägga onödiga begränsningar på sådant som kan genomföras smittsäkert. Det kan konkret handla om begränsning av antal besökare, reglering av öppettider eller andra nödvändiga åtgärder för att förhindra att trängsel uppstår.

* Vid mycket allvarliga lägen behövs en möjlighet att kunna stänga ner verksamheter och begränsa folksamlingar på platser som allmänheten har tillträde till. Det är samtidigt viktigt att riksdagens inflytande värnas, och att sådana eventuella beslut underställs riksdagens prövning – inom en rimlig tid.

* Det blir också möjligt för regeringen eller myndigheterna att besluta om smittskyddsregler i flera verksamheter, som nu inte omfattas av bindande regler. Det handlar till exempel om gym, sportanläggningar, bibliotek, campingar, museer, djurparker, köpcentrum, butiker, serviceinrättningar som frisörsalonger, festlokaler och kollektivtrafik.

* Regeringen får också utökade möjligheter att begränsa människors användning av allmän plats. I propositionen föreslås att regeringen kan begränsa hur stora sällskap som får samlas på allmän plats. Det föreslås också att regeringen eller en kommun ska kunna införa förbud mot att vistas på en viss särskilt angiven plats. Det kan handla om badplatser, stadsparker eller liknande.

* Regeringen får även möjlighet att införa begränsningar när det gäller lokaler och utrymmen som hyrs ut till privata sammankomster, exempelvis festlokaler som hyrs ut på kommersiell grund, gemensamhetslokaler i hyres- och bostadsrättsfastigheter samt, föreningslokaler samt lokaler som tillhör universitet, högskolor och studentkårer.

* Regeringen föreslår att länsstyrelserna ska få tillsynsansvar. Om reglerna inte följs kan länsstyrelserna besluta om förelägganden: t.ex. stängning. Vid behov kan vite användas. Den som bryter mot föreskrifter som begränsar tillträde till allmän plats kan dömas till penningböter.

Frågan om ekonomisk ersättning med anledning av förordningar som meddelas med stöd av den föreslagna lagen kommer att hanteras i samband med att sådana förordningar tas fram. Regeringen återkommer till riksdagen med förslag om ersättningar inom ramen för de rutiner som gäller för budgetprocessen. För de förordningar som enligt den tillfälliga covid-19-lagen ska underställas riksdagens prövning, ska regeringen redovisa en bedömning av ekonomiska konsekvenser för företag, löntagare eller andra aktörer i propositionen om underställning.

4 Kommentarer
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
Ove Nordström
Gäst
Ove Nordström
4 January, 2021 07:28

Finns ens behovet nu av denna lag nu när vaccineringen kommit igång? Och vad är vitsen med restriktioner inom landet när det ständigt tillförs smitta utifrån via inresande till Sverige?

Claes Göran Zälle
Gäst
Claes Göran Zälle
4 January, 2021 10:47

Det känns lite som att man inte bryr sig om vad regeringen beslutar eller ej. Förtroendet är förbrukat, man håller tal till nationen för att nästa dag bryta mot alla uppmaningar. Man skickar sms till alla med ett mobilabbonemang om vikten av att följa restriktionerna när man har en flygbiljett i fickan. Flertalet av oss är kloka nog att inse hur man bäst undviker smitta (gäller inte bara covid) Är personligen trött på allt vad restriktioner heter. Iaf när de som utfärdar dem inte själva fattar vad de gäller

RH
Gäst
RH
7 January, 2021 11:18

Svar till Ove Nordström:
Att vaccineringen har kommit igång betyder ju inte att viruset försvinner över en natt, eller ens en månad.

1. Vaccineringen har bara kommit igång, det är en bra bit kvar tills en majoritet av befolkningen har vaccinerats (eller ens alla i riskgrupper). Och även om de i riskgrupper pioriteras, så kan fortfarande de som inte är i riskgruppen drabbas (hårt) av Covid-19.
2. Vaccinet tas i två doser, den andra 3 veckor efter det första. Efter det tar det en vecka innan kroppen har byggt upp ett “fullgott skydd”. Så om du vaccineras idag, är du inte “säker” (se nedan) förrän om en månad.
3. Vaccinet är ~95% effektivt, så 5 av 100 kan, teoretiskt, fortfarande bli sjuka, även om de har fått vaccinet. (alla kan inte ta vaccinet, och vissa kommer att välja att inte ta det)
4. Vaccinet skyddar dig “bara” mot att bli sjuk, men du kan fortfarande bära smittan, och smitta andra (som kanske inte har fått vaccinet än, eller inte får det alls.)

Det är fortfarande ett bra tag innan alla i riskgrupperna har fått vaccinet (minst 1-2 månader), sen ska de som inte är i en riskgrupp få det, vilket kanske kommer ta 2-3 månader till. Så det är säkert minst ett halvår innan “alla” har fått vaccinet och uppnåt “fullgott skydd”.

Ove Nordström
Gäst
Ove Nordström
8 January, 2021 05:49

@RH, det var samma sak i våras. Då sänkte man kraven på skyddsutrustning för personalen. Då, hade en pandemilag i högsta grad varit befogad isf, inte 9 000 döda senare och med vaccinering påbörjad. Vad har “experterna” betalt för egentligen?