Gå direkt till Nyheten (Lärarutbildningen “omskolas”)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 03 March 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Lärarutbildningen “omskolas”

Publicerad Monday, 18 January 2021, 16:02 av Redaktionen

Förslag om bättre lärarutbildning och fler lärare på remiss

Kvaliteten i lärarutbildningarna ska fortsätta öka och det ska bli enklare för akademiker att ställa om till läraryrket. Nu remitteras en rad förslag för högre kvalitet, fler lärarledda timmar på lärarutbildningarna och en helt ny utbildning för akademiker som vill skola om sig till lärare. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.
Regeringen och samarbetspartierna tar nu krafttag för att motverka den allvarliga lärarbristen och föreslår en försöksverksamhet med en ny kortare kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) för både blivande grundlärare och ämneslärare. Utbildningen riktar sig till personer med en tidigare avslutad akademisk examen och omfattar pedagogik, ämnesstudier och verksamhetsförlagd utbildning.

Fler lärarledda timmar är viktigt för att höja kvaliteten på utbildningarna. Varje lärosäte ska därför få ett mål för en ökning av de lärarledda timmarna i utbildningen. För att skärpa kraven ytterligare på utbildningarna föreslås också en ny styrning av lärarutbildningarna där kraven på själva utbildningen samlas i en egen förordning. Alla lärosäten ska också ha en struktur för övningsskolor och övningsskolorna ska vidareutvecklas så att studenterna också får en inblick i praktiknära forskning.

Andra nyheter är ett ökat fokus på metodik och en bättre koppling mellan teori och praktik, där till exempel kognitionsvetenskap ska ingå i alla lärarutbildningar. Även ändringar i de befintliga kompletterande utbildningarna föreslås i syfte att få till en bredare bedömning av de sökandes ämneskunskaper och därmed underlätta för personer med tidigare ämneskunskaper att bli ämneslärare. Dessutom ska svenska som andraspråk eller modersmål kunna ingå i en grundlärarexamen i syfte att få fler behöriga lärare i dessa ämnen.

Remisstiden pågår fram till den 15 april 2021. Ändringarna föreslås gälla från årsskiftet 2021/2022.