Gå direkt till Nyheten (Skärper säkerheten och kvaliteten på vården av unga)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 23 February 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Skärper säkerheten och kvaliteten på vården av unga

Publicerad Monday, 18 January 2021, 12:24 av Redaktionen

SiS höjer säkerheten på sina ungdomshem. Det presenterar SiS generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark och socialminister Lena Hallengren på en pressträff idag. Två av hemmen, Tysslinge i Södertälje och SiS ungdomshem Johannisberg i Kalix, får högre nivå på säkerheten än vad som funnits tidigare på SiS. Dessutom ska LVU- och LSU-ungdomar separeras så att de aldrig är på samma avdelning.

Statens Institutionsstyrelse – SIS – behandlar unga mellan 15 och 17 år. Det kan gälla kriminellt belastade. I dag presenterades ny åtgärder för att hindra rymningar och fritagningar, men även för att höja kvaliteten på samtliga anläggningar. Bl a kommer en ny utbildning att införas.

En anläggning finns i Lidköping. Den berörs inte särskilt utan mer allmänt.

De två ovan nämnda anläggningarna får en högre säkerhet än övriga. Flera av de övriga kommer också att få förhöjd säkerhet i form av säkrare passager, fjärrstyrda grindar, nya staket o s v.

– Ungdomshemmen Tysslinge och Johannisberg har efter bedömning visat sig ha goda förutsättningar att bli institutioner i högsta säkerhetsnivå, säger SiS generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark.

Institutioner med den högsta säkerheten är utrustade både tekniskt och fysiskt så att det ska vara extra svårt att frita ungdomar, avvika eller att smuggla in något via inkast, försändelser eller leveranser. De är också anpassade så att det ska gå att skilja ungdomar åt – antingen för att de är i konflikt med varandra eller för att de är målkamrater.

Säkerhetsmedvetandet hos medarbetare ska vara högt när det gäller riskbedömningar, kompetens, rutiner, arbetssätt och bemötande.

Syftet med åtgärderna är att säkerställa trygghet för ungdomar och medarbetare.

Dela upp LVU- och LSU-ungdomarSamtidigt beslutas att dela upp LSU och LVU-avdelningar inom hela SiS. Att skilja på LVU och LSU ger ökade möjligheter till en säkerhetsnivå som är anpassad för respektive placeringsgrund och leder till ökad trygghet för både ungdomar och medarbetare.

Det innebär att Råby ungdomshem, Fagareds ungdomshem, Bärby ungdomshem, Sundbo ungdomshem, Johannisbergs ungdomshem och Tysslinge ungdomshem kommer att ha renodlade LSU-avdelningar.

LVU är lagen om värd av unga, LSU är lagen om sluten vård. SiS har även vård av missbrukare. 
SiS, Statens institutionsstyrelse, är en statlig myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård. Vi behandlar ungdomar med allvarliga psykosociala problem och vuxna med missbruksproblem. SiS tar också emot ungdomar som har dömts till sluten ungdomsvård.
Myndigheten har 22 särskilda ungdomshem med drygt 700 platser och elva LVM-hem med knappt 400 platser för vård av vuxna missbrukare. Institutionerna är placerade över hela landet.