Gå direkt till Nyheten (Högstadieskolorna i Lidköping öppnar på måndag
Årskurserna 7 och 8 fortsätter på distans varannan dag)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 05 March 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Högstadieskolorna i Lidköping öppnar på måndag
Årskurserna 7 och 8 fortsätter på distans varannan dag

Publicerad Tuesday, 19 January 2021, 15:48 av Björn Smitterberg

Högstadieskolorna i Lidköping kommer att utnyttja den öppning som smittläget i regionen nu är i och därför öppnar för att niondeklassarna återgår till normal undervisning på måndag. Sjuor och åttor fortsätter att växla mellan distansundervisning och arbete i skolorna.
Det har Mario Melani beslutat – han är ordförande i Barn – och skolnämnden.

Smittskydd Västra Götaland rekommenderar inte längre en generell distansundervisning för högstadiet efter den 24 januari, utan föreslår en försiktig återgång med t.ex. partiell distansundervisning.

Mario Melani har fattat beslut att följa rekommendationen och anpassar verksamheten till det rådande läget från måndag fram till den 12 februari..

Så här beskrivsbeslutet i ett pressmeddelande:

Årkurs 7 och 8 har växelvis undervisning på distans från 25 januari fram till sportlovet Årskurs 7 och 8 kommer varannan dag undervisas på plats i skolan. Följande dag sker undervisningen på distans. Eleverna läser enligt ordinarie schema.

För åk 7 är skolorna stängda följande datum: 26/1, 28/1, 1/2, 3/2, 5/2, 9/2 samt 11/2.

För åk 8 är skolorna stängda följande datum: 25/1, 27/1, 29/1, 2/2, 4/2. 8/2, 10/2 samt 12/2.

Distansundervisningen bedrivs i lärplattformen och med hjälp av videokonferens. Lärare tar närvaro och interagerar med samtliga elever under lektionen.

Årskurs 9 undervisas varje dag i skolans lokaler
Elever i årskurs 9 undervisas enligt ordinarie schema i skolans lokaler från och med 25 januari.

Elever med behov av särskilt stöd
Elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl är i behov av särskilt stöd i sin utveckling kan erbjudas individuella lösningar i samråd med skolan.

Varje skola planerar utifrån sina förutsättningar vilka åtgärder som ska användas för att motverka trängsel i lokalerna. Skolorna kan göra anpassningar av scheman för att undvika stora samlingar och ha verksamhet utomhus när det är möjligt.

Skollunch serveras i skolmatsalen för de elever som har undervisning på plats i skolan.

Efter skoltid håller skolmatsalen öppet på respektive högstadieskola klockan 13-16 för utlämning av kyld skollunch till de elever som har distansundervisning nästkommande skoldag.

Det innebär att varje elev hämtar skollunch på sin respektive högstadieskola och tar med hem. Ingen beställning behöver göras.

– Växelvis distansundervisning är ett sätt för att minska trängsel i skolans lokaler under denna period då Smittskydd Västra Götaland fortfarande ser att vi har en hög samhällsspridning i vår region. Samtidigt ger det möjligheten att kunna hålla fysisk kontakt mellan elever och lärare. Vi prioriterar att ha årskurs 9 i skolans lokaler för att skapa bästa möjligheter för måluppfyllelse inför slutbetyget säger Barn och skolchef Gunilla Kindberg.