Gå direkt till Nyheten (Debatt: Strandskyddet är inget problem för bostadsbyggande)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 02 March 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Debatt: Strandskyddet är inget problem för bostadsbyggande

Publicerad Wednesday, 20 January 2021, 13:58 av Insändare

För en tid sedan skrev representanter för Centern om fördelarna med förändrat strandskydd och förändringens fördelar för landsbygden.
Nu tar två av Miljöpartiets riksdagsledamöter upp debatten och hävdar att det är konstigt att påstå fördelar för landsbygden:
– Det finns inget modernt i att montera ned strandskyddet.

Vi svenskar är lyckligt lottade. Vi kan fritt göra utflykter till naturen, vandra längst stränder, lägga till med båten vid en klippa, fiska, uppleva naturen eller bada i en naturvik. Allemansrätten ger oss rikare upplevelser och vi har en svårslaget vacker mångfaldig natur.

Strandskyddet inrättades på 1950-talet för att säkra just detta. Den har alltsedan dess skyddat allmänhetens tillgång till vår natur och sedan 1970-talet också vår livsviktiga biologiska mångfald längs stränder, vattendrag och sjöar. Nu hotas detta skydd att försvagas kraftigt, något som Centerpartiet försvarar och framhäver som modernt.

Det finns inget modernt i att nedprioritera ett avgörande skydd för vår biologiska mångfald.

Att stödja nedmonteringen av strandskyddet för att det ska gynna glesbygder och landsbygder är konstigt när problemet med bostadsbyggande inte är strandskyddet. För att fler ska få möjligheten att investera i sina fastigheter eller bygga sitt drömhem i Sveriges alla landsbygder måste vi ta tag i de ojämlika marknadsförhållandena. Istället verkar upphävt strandskydd som en patentlösning, att bara man ger tillstånd att bygga strandnära så skulle dessa ojämlika villkor upphöra. Det stämmer inte.

Det finns säkert många centerpolitiker som vill exploatera stränder, men som kanske inte ser att det just är de lokala invånarnas möjlighet att sitta vid en närliggande klippa eller åka till det där hemliga smultronstället vid sjön som kommer att påverkas. Alla svenskar som någon gång varit utomlands vet hur enastående det är att kunna uppleva våra stränder som inte är helt privatiserade.

Vi ser stora risker med att strandskyddsutredningen föreslår flera lättnader i skyddet med motivationen att gynna kraftig exploatering av stränder vid sjöar och vattendrag. Utredningen innehåller få eller inga förslag som stärker skyddet, trots att detta var ett av utredningens direktiv. Den tar inte heller upp riskerna med att bygga strandnära. Ett fortsatt strandskydd är lite som en egendoms- och livförsäkring mot bland annat översvämningar, jordskred och havsnivåhöjningar, och med tanke på klimatförändringarna borde vi vara mycket mer restriktiva att bygga strandnära.

Vi måste värna om allemansrätten, Sveriges vackra natur och den biologiska mångfald som skyddas av strandskyddet. Bevara och stärk strandskyddet!

Maria Gardfjell, riksdagsledamot, förste vice ordförande Miljö- och jordbruksutskottet (MP)
Janine Alm Ericson, riksdagsledamot från västsverige (MP)

____________________
Klicka till Centerns artikel.