Gå direkt till Nyheten (Söker invasiva kräftor i Vänern)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 12 juni 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Söker invasiva kräftor i Vänern

Publicerad Thursday, 21 January 2021, 09:21 av Redaktionen

Vilka arter finns i Vänern utan att de ska finnas här? Ett projekt vid Högskolan i Skövde ska genomföra en förstudie med syftet att inventera invasiva främmande kräftdjur i landets största sjö. Bakom uppdraget står Vänerns vattenvårdsförbund och länsstyrelserna runt Vänern.

Projektet ska kartlägga hur det ser ut med förekomsten av invasiva främmade arter i Vänern. Det är viktigt med tidig upptäckt av invasiva främmande arter för att om möjligt kunna bekämpa dessa. Det behövs då en metod för att kunna övervaka utvalda områden i Vänern för att slå larm om det visar sig att vi får in dessa arter. En bra plats för övervakning skulle kunna vara i några utav Vänerns stora hamnar.

Syfte med förstudien är därför en första kartläggning över förekomsten av invasiva främmande kräftdjurarter i några utav Vänerns största hamnar samt övriga intressanta områden som förstudien visar. Projektet vill ta fram en fungerande metod för inventering av invasiva främmande arter och därmed möjliggöra tidig upptäckt av dessa arter i Vänern. En tidig upptäckt av arter i en vattenmiljö är helt avgörande för om det ska vara möjligt att vidtaga bekämpningsåtgärder. I förlängningen så skulle detta moment kunna ingå i det ordinarie miljöövervakningsprogrammet i Vänern om det faller väl ut. Slutresultatet kommer publiceras i Vänerns vattenvårdsförbunds årsskrift hösten 2021.

__________________
Bild ur Lidköpingsnytts arkiv