Gå direkt till Nyheten (Fler kan få fotboja enligt nytt lagförslag)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 05 March 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Fler kan få fotboja enligt nytt lagförslag

Publicerad Tuesday, 26 January 2021, 13:42 av Björn Smitterberg

Regeringen överlämnar i dag en proposition till riksdagen med förslag på utökade möjligheter att vidta kontroll- och stödåtgärder som gäller skyddstillsynsdömda. Förslagen är en del av regeringens 34-punktsprogram med ytterligare åtgärder mot gängkriminaliteten.

– De utökade möjligheterna till kontroll över var dömda befinner sig kommer bli ett viktigt verktyg i Kriminalvårdens arbete med att förhindra återfall i brott, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Den 1 juli 2020 trädde nya regler i kraft som syftar till att stärka möjligheterna för Kriminalvården att vidta kontroll- och stödåtgärder för dem som blivit villkorligt frigivna från ett fängelsestraff. I en proposition föreslår nu regeringen motsvarande förändringar när det gäller skyddstillsynsdömda.

Förslagen innebär bland annat att skyddstillsynen, om inte annat beslutas, ska vara förenad med övervakning under hela prövotiden. Möjligheten att föreskriva villkor om var den dömde ska vistas eller inte får vistas görs tydligare. Kriminalvården ska kunna fatta beslut om elektronisk övervakning (fotboja) av den dömde för att kontrollera att en föreskrift följs.

Regeringen föreslår också att Kriminalvården ges rätt att meddela beslut om övervakning och föreskrifter som den dömde ska följa, samt beslut om åtgärder vid misskötsamhet. I dagsläget är det övervakningsnämnden som meddelar sådana beslut. Genom att i stället låta Kriminalvården besluta om detta främjas snabbheten och flexibiliteten.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 maj 2021.