Gå direkt till Nyheten (Dalängskolan – en utbyggnad kan medföra problem)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 23 February 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Dalängskolan – en utbyggnad kan medföra problem

Publicerad Tuesday, 02 February 2021, 18:24 av Björn Smitterberg

Lidköpings kommun har beslutat tt utöka antalet elever på högstadieskolorna till 500 per skola. Fredriksdalskolan är redan på väg – men Dalängskolan är i startfasen och problem har upptäckts. Problemen har med 1970-talets byggteknik och fukt att göra.

Lidköpings kommun har tidigare av samma skäl beslutat riva Majåkerskolan och stenportskolan för att ersätta med nytt. Det kan bli så att en utbyggnad av Dalängskolans högstadium blottlägger nya problem. Det finns inga uppgifter i dag om hur man ska hantera problematiken, Servicenämndens ledamöter fick en första dragning i dag och den kan väl kallas preliminär – det var åtminstone intrycket som gavs på pressinformationen i kväll.

Ytterligare undersökningar av skolans betongsyllar ska göras innan diskussionen fortsätter. Någon beställning på den planerade fullstora gymnastiksalen har inte kommit. Den ska enligt beslut hamna vid just Dalängskolan.

Servicenämnnden beslutade att ge sin förvaltningschef, Lars Svensson, i uppdrag att kartlägga vilka av kommunens fastigheter som har “fukttekniska” problem som behöver åtgärdas de närmaste tio åren.