Gå direkt till Nyheten (“Giftiga” miljöer utan ansvariga undersöks)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 02 March 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

“Giftiga” miljöer utan ansvariga undersöks

Publicerad Tuesday, 02 February 2021, 09:27 av Redaktionen

Edmans handelsträdgård i Vara är ett av flera områden i Västra Götalands län som med hjälp av statliga pengar kommer att miljöundersökas.

Det går att söka statliga bidrag för att genomföra undersökningar av förorenade områden där det saknas en ansvarig part. Nu är det klart vilka områden som tilldelats medel för undersökning.

Ansökningarna görs av främst kommuner som lämnar in ansökningarna till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen gör en regional prioritering av objekten och söker därefter i sin tur medel hos Naturvårdsverket. Naturvårdverket gör en nationell prioritering och fördelar bidrag till landets länsstyrelser.

Följande objekt i Västra Götalands län har tilldelats medel för undersökningar under 2021:

SJ Kråkviken i Bengtsfors kommun. Här bedrevs träimpregnering mellan åren 1930 och 1951 och det förekommer höga halter av främst arsenik och kreosot. Huvudman för projektet är Trafikverket. Medel har tilldelats för att genomföra en huvudstudie.

Fengersfors Knarrbyn i Åmåls kommun. Här startades ett järnmanufakturverk år 1796. I slutet av 1870-talet anlades en trämassefabrik med papperstillverkning som drevs till och med 1977. Tidigare undersökningar har visat behov av kompletterande provtagning av bland annat närliggande recipient. Huvudman för projektet är Åmåls kommun. Medel har tilldelats för att genomföra en huvudstudie.

Hjo Mekaniska Verkstad i Hjo kommun. Tidigare har en bidragsfinansierad förstudie genomförts och då påvisades metaller i ytlig jord inom ett naturområde, där verksamheten ursprungligen var belägen. Vidare förekommer olja i marken inom industriområdet och trikloreten i inomhusluften har påvisats i delar av industrifastigheten. Huvudman för projektet är Hjo kommun. Medel har tilldelats för att genomföra en huvudstudie.

Edmans handelsträdgård i Vara kommun. Edmans handelsträdgård bedrevs mellan åren 1885 och 1975 och bekämpningsmedel har använts. Bland annat har man besprutat med DDT i liten skala. Huvudman för projektet är Vara kommun. Medel har tilldelats för att genomföra en inledande undersökning

Lyckornas Kvarn i Uddevalla kommun. Kvarnverksamheten bedrevs från 1814 fram till och med 1960-talet och betning med kvicksilverinnehållande medel har skett. Huvudman för projektet är Uddevalla kommun. Medel har tilldelats för att genomföra en inledande undersökning

Bassholmen i Uddevalla kommun. På fastigheten har det bedrivits bland annat varv, verkstad och gjuteri under cirka 100 års tid. Huvudman för projektet är Uddevalla kommun. Medel har tilldelats för att genomföra en inledande undersökning.

Länsstyrelsen arbetar utifrån miljömålet ”Giftfri miljö” med förorenade områden i Västra Götaland.