Gå direkt till Nyheten (LRF och Arbetsförmedlingen samarbetar för att öka svensk matproduktion)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 29 February 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

LRF och Arbetsförmedlingen samarbetar för att öka svensk matproduktion

Publicerad Thursday, 04 February 2021, 09:18 av - Inskickat material

Mer mat ska produceras i Sverige, har riksdagen beslutat. Och regeringen har klassat livsmedelsproduktion som samhällsviktig verksamhet. Samtidigt råder brist på välutbildad arbetskraft i de gröna näringarna. Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, och Arbetsförmedlingen bildar nu ett gemensamt branschråd för att säkra kompetensförsörjning och kartlägga utbildningsbehov.
Behovet av välutbildad arbetskraft ökar i de gröna näringarna. LRF och Arbetsförmedlingen har sedan tidigare ett samarbete som nu får ny struktur för att ge båda parter förutsättningar för att få en nationell helhetsbild av kompetensförsörjningen.

– Vi har en hållbar svensk livsmedelsproduktion och både branschen och politiken vill att den ska öka, enligt den nationella livsmedelsstrategin. Då behövs fler kompetenser än de som finns idag. Ska vi kunna hålla i och öka produktionen och trygga livsmedelsförsörjningen i Sverige framöver måste det ske en generationsväxling inom de gröna näringarna, vilket också det medför ett stort rekryteringsbehov. Därför är det viktigt att LRF och Arbetsförmedlingen samarbetar om vilka kompetenser som behövs och vilka utbildningar som måste till för att fler ska kunna söka sig till och skapa sig en framtid i de gröna näringarna, säger Anna Karin Hatt, vd och koncernchef för LRF.

Strukturen för den fortsatta samverkan mellan LRF och Arbetsförmedlingen blir ett nationellt branschråd och en styrgrupp som är ytterst ansvarig för hela samarbetet.

Styrgruppen träffas fyra gånger om året och ska följa upp hur samarbetet fungerar nationellt, regionalt och lokalt. Den upprättar också en årlig handlingsplan som blir vägledande för samarbetet på de olika nivåerna.

– Samarbetet säkrar Arbetsförmedlingens kunskap inom de gröna näringarna och vi kommer nu ännu bättre att kunna fånga upp behovet av arbetsmarknadsutbildningar och vad de bör innehålla. Lyckas vi med kompetensförsörjningen har sektorn goda möjligheter att sysselsätta många fler i närliggande branscher och i hela landet, säger Maria Mindhammar, generaldirektör för Arbetsförmedlingen.

Viktiga områden för LRFs och Arbetsförmedlingens samverkan är att:
* Verka för att kompetensförsörja branschen och därmed skapa förutsättningarna för en konkurrenskraftig och hållbar ökad produktion.
* Verka för att förbättra jämlikhetsperspektivet inom insatser och vid rekryteringsprocessen.
* Öka LRFs medlemsföretags kännedom om och användande av Arbetsförmedlingens service och tjänster.
* Hjälpa till att tydliggöra relevanta rekryteringstjänster för LRFs medlemsföretag och vilka regelverk som styr.