Gå direkt till Nyheten (Insändare: Föreningen Compasen protesterar mot avgift för boendestöd)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 05 March 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Insändare: Föreningen Compasen protesterar mot avgift för boendestöd

Publicerad Sunday, 07 February 2021, 22:44 av Insändare

– Liv och hälsa måste gå före partilinjen! Hur kan Lidköpings kommun, en av Sveriges rikaste kommuner, ens fundera på att avgiftsbelägga boendestöd?

Hur kan Lidköpings kommun, en av Sveriges rikaste kommuner, överväga att införa avgifter för boendestöd som tillhandahålls för en av de mest sårbara grupperna vi har i samhället – bara för att spara ett par hundra tusen kronor per år?
Hur kan Lidköpings kommun, en av Sveriges rikaste kommuner, ens fundera på att avgiftsbelägga boendestöd, när man vet att konsekvenserna för målgruppen och samhället har lett till att ett stort antal kommuner avgiftsbefriat boendestödet?
Hur kan ni som politiker i Lidköpings kommun acceptera debitering av funktionsnedsatta som tar emot boendestöd, när kommunens handikappolitiska princip säger att ert handlande inte skall ge upphov till merkostnader för den enskilde med funktionsnedsättning?

Bakgrunden till den föreslagna avgiften kommer utifrån ett besparingsförslag som behandlades i Social och arbetsmarknadsnämnden den 11 juni förra året. Trots att nämnden var hårt ansatt ekonomiskt så sa nämnden nej. Döm av vår förvåning när samma förslag åter läggs på bordet den 12 november, fast nu med en skillnad, förvaltningen bedömde att en avgift skulle kunna införas med hänvisning till den så kallade likställighetsprincipen. Det var väl ingen som trodde att våra politiker skulle låta sig bli bortdribblade av detta argument för att driva igenom en avgift de tidigare avvisat. Men ack vad fel vi hade.

Social Välfärd beskriver att en avgift av detta slag medför en påtaglig risk att enskilda kommer avsäga sig stödet och att det kan försvåra motivationsarbetet för de som är i behov av hjälp. Även studier understryker faran när stödet till den enskilde upphör. De har inte längre någon att prata med, blir ensamma och den psykiatriska öppenvården får inte signaler om ohälsa i tid. Således försvinner en viktig länk i vårdkedjan. Konsekvenserna blir inte bara lidande utan medför även sociala svårigheter genom försämrade relationer till anhöriga och ekonomiska påföljder genom obetalda räkningar, eftersatt skötsel av lägenhet osv. Trots den allvarliga risk som beskrivs samlades ändå tillräckligt många röster för att Social och arbetsmarknadsnämnden skulle acceptera avgiften. En nedmontering av skyddet för samhällets mest sårbara grupper var därmed ett faktum.

Den sista linjens försvar ligger nu i händerna på 51 st folkvalda ledamöter i kommunfullmäktige. För att skydda våra mest sårbara medborgare kommer det att krävas mod från flera ledamöter som måste gå emot partilinjen. Men du står inte ensam. Bakom dig har du all den fakta du behöver för att fatta ett genomtänkt beslut.

Vi ber dig som ledamot av kommunfullmäktige att granska den påtagliga fara som skildras i underlaget och begrunda om det är värdigt att med denna kostnad förstärka kommunens kassa med några hundratusen kronor per år som förslaget beskrivs inbringa. Begrunda också på vilket sätt detta förslag kommer underlätta livet för de psykiskt funktionsnedsatta som direkt drabbas om förslaget bifalls. Och kom ihåg, ett avgiftsfritt boendestöd strider inte mot likabehandlingsprincipen. Då hade inte ca 240 av Sveriges 290 kommuner haft ett avgiftsfritt stöd. Det kan hända att du får höra att boendestöd och hemtjänst är samma sak och därför skall de psykiskt funktionsnedsatta debiteras. Men detta är självfallet inte sant, då hade naturligtvis hemtjänst varit beviljad och inte boendestöd. Du kanske också får lugnande besked att det finns en chans att slippa avgiften om hen lyckas motivera för högsta chefen inom Social Välfärd varför just hen ska bli befriad. Är detta verkligen en värdig behandling av kommunens mest utsatta medborgare? Att en befrielse likt en domstol bestäms av en högt uppsatt tjänsteman i vår kommun? Ställ dig också frågan om det är rimligt att en person med funktionsnedsättning i Lidköping kan få betala 2139 kr per månad, medan samma insats är helt kostnadsfri bland våra grannkommuner. Och till sist, du kommer troligen försöka övertygas att en grundlig uppföljning kommer att utföras med fakta hur många som avsagt sig boendestödet. Men va då medveten att en sådan redovisning endast kan göras genom att först utsätta funktionsnedsatta för de risker som förslaget beskriver. Det kan aldrig vara försvarbart att blottställa våra medborgare på ett sådant cyniskt sätt.

Compassen har på olika sätt försökt ge sina samlande kunskaper i frågan om avgift för boendestöd. Vi bygger våra erfarenheter av arbete på nationell, regional och lokal nivå. Från senast tillgängliga forskning och från slutsatser av nationell psykiatrisamordning. Därför försöker vi nu desperat påkalla er uppmärksamhet med information att ett bifall till liggande förslag kommer att försätta våra medborgare i stor fara och dessutom öka kostnaderna för samhället. Det är nu du som folkvald i vår kommun under kommande votering måste avgöra om liv och hälsa ska gå före partilinjen. Det är vår förväntan att kommunfullmäktige står upp för skyddet av våra mest sårbara medborgare.

Styrelse och funktionärer Föreningen Compassen
Anders Abelsson
Thomas Jansson
Linda Georgsson
Robin Auguctuc
Jeanette Johannison
Malin Alvarsson
Tommy Andersson
Alexander Forselius
Henrik Nylund
Robert Andersson
Mikael Persson
Evelin Rydqvist
Ann-Sofie Pettersson
Patricia Johansson
Anna Ivenholt
Christina Bergström
Joakim Christensen
Peter Sallander

 

3 Kommentarer
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
Per J
Gäst
Per J
8 February, 2021 04:07

Gustav Edvinsson, du är ju inte rädd att skriva här på Lidköpingsnytt. Detta låter inte som klassisk Socialdemokratisk politik. Eller har jag fel?

Bodan
Gäst
8 February, 2021 05:10

Min undran är vad en placering på behandlingshem kostar? Det kanske räcker att en person far så illa att hen måste placeras gör att det ska bli ett det blir en förlustaffär. Men det handlar nog mer om människosyn och hur majoriteten ser på Lidköpingsbor med psykiska funktionsnedsättningar.

RGR
Gäst
RGR
9 February, 2021 09:41

Per J: Socialdemokraterna har inte varit socialdemokrater på många år.
Visst finns det alibin, S-medlemmar med sunda vänster-värderingar, men de är en krympande skara. S-ledningen låter dem hållas så länge de inte utgör ett “hot”.