Gå direkt till Nyheten (Bygglov och strandskyddsdispens)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 22 February 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Bygglov och strandskyddsdispens

Publicerad Saturday, 13 February 2021, 11:50 av Björn Smitterberg

I kvarteret Nyckelpigan får Läcköfastigheter riva en byggnad och uppföra nytt hus som överstiger den för område vedertagna bygghöjden. Byggnaden får 15 lägenheter och en del övriga lokaler.
Bygger har granskats av stadsarkitekten som bedömer bygget vara ett bra förslag. Miljö- och Byggnämnden (MBN) har samma inställning.

I Otterstad får en lagerbyggnad delvis göras om till padelbana.

En utbyggnad med brygga och viss muddring kan ske i Hörviken. MBN har beslutat ge dispens från strandskyddet. Det berörda området ligger inom dagens hamnområde. Länsstyrelsen ska också granska ärendet.

På fastigheten Sal 2:14 får ett äldre fritidshus rivas och ersättas med nytt enligt beslut i strandskyddsärende.

På Sunnerby 4:8 kan strandskyddsdispens ges, anser MBN, för ett nytt bostadshus med garage. Fastigheten ligger i område som omfattas skydd för bl a friluftsliv. Ett hus finns tidigare på platsen. Länsstyrelsen kan överpröva beslutet.

På Traneberg 1:34 finns i dag en tältbyggnad som nu kan komma att ersättas av ett nytt bostadshus med garage. MBN ger för sin del dispens från strandskyddet, vilket dock kan överprövas av länsstyrelsen.