Gå direkt till Nyheten (Bättre situation för Vänersik)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 02 March 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Bättre situation för Vänersik

Publicerad Tuesday, 16 February 2021, 10:30 av Redaktionen

Så mår svensk fisk och skaldjur: uppåt för flera insjöfiskar men sämre för strömming, torsk och gråsej.

Fisket på marina arter som strömming, gråsej och havskräfta bör minska, och torsk i Kattegatt och östra Östersjön bör inte fiskas alls.
– I Vättern är bestånden av sik, lake och siklöja så pass starka att vi bedömer att de klarar ett ökat fiske och detsamma gäller abborren i Mälaren och Hjälmaren, säger Eddie Von Wachenfeldt, miljöanalysspecialist vid institutionen för akvatiska resurser på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Varje år gör institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten en översikt som beskriver tillstånd och trender för de mest fiskade arterna i havet och de fyra stora sjöarna: Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren. I rapporten ”Fisk- och skaldjursbestånd i svenska hav och sötvatten” ges också biologiska råd för förvaltning av bestånden, alltså bedömningar av hur fisket på olika bestånd bör utvecklas om det ska vara långsiktigt hållbart.

I årets rapport ingår 48 arter fördelade på ett hundratal olika bestånd eller områden. Kunskapsunderlaget baseras på data som samlas in inom yrkes- och fritidsfisket, samt på omfattande övervakning av fiskbestånden och analyser av nationella och internationella forskare.

– Vid bedömning av hur bestånden utvecklas så tittar vi bland annat på fisketrycket, på hur många fiskar som föds, hur bra de tillväxer samt hur många som dör av naturliga orsaker. Om tillväxten ökar eller om den naturliga dödligheten minskar så innebär det att fisket kan öka. Om fångsterna däremot är större än tillskottet av ny fisk så kan inte fisket bedrivas på den nivån för att vara långsiktigt hållbart, säger Eddie von Wachenfeldt.

För siken syns även en positiv utveckling i Vänern, medan rekryteringen av öring är fortsatt svag. Braxen är livskraftig i samtliga av de stora sjöarna.

——————–
Material ur pressmeddelande