Gå direkt till Nyheten (Insändare: Vi ger upp!)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 29 February 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Insändare: Vi ger upp!

Publicerad Monday, 22 February 2021, 09:20 av Insändare

– Vi ger upp!
Det skriver organisationer som arbetar med funktionsnedsättning om avgifter för färdtjänst.

Vi ger upp

Känns det bra nu?

Vi är många som har en funktionsnedsättning men få som orkar strida för vår rätt att leva på samma villkor som andra. Att som funktionshinderorganisation försöka få till en förändring till det bättre har de senaste åren varit som att slåss mot en bergvägg. Det är bara i Bibeln David vinner mot Goliat.

Vi har i ett helt år försökt få Kommunalförbundets tjänstemän och politiker att förstå det orimliga i att höja avgifterna för längre färdtjänstresor och tvinga personer med funktionsnedsättning till ett ytterst begränsat liv samtidigt som man sänker priset för längre kollektivtrafikresor och vidgar vyerna för friska personer.

Höjningen görs med hänvisning till att kommunerna krävt att kostnaderna för färdtjänst inte får stiga. Men förslaget leder inte till några, eller möjligen ytterst små besparingar om målet inte är att vi helt skall avstå från att göra resor längre än tre kommuner.

De politiker som förstått vår situation lurades under hösten att gå med på höjningen med löfte om att ett tillägg som löser problemet tas fram senare. Eller var det funktionshinderrörelsen man försökte lura?

Nu var vi där. Ett helt verkningslöst förslag till tillägg till reglementet presenterades samtidigt som man informerade ledamöterna i kommunalförbundet om att Funktionshinderorganisationerna varit delaktiga i förslaget och att det finns ledsagning som gör att det är fullt möjligt att åka med kollektivtrafiken.

Den delaktiga Funktionshinderrörelsen bestod i en grupp med 4 personer som man tydligen anser var delaktig då man fick muntlig information om förslaget en dryg vecka innan det skulle presenteras för Kommunalförbundet. Att få veta vad man beslutat i valet mellan ett riktigt dåligt förslag och ett ändå sämre och förvänta sig att vi skall kunna komma med ett konstruktivt motförslag på stående fot. Är det delaktighet?

Gällande ledsagning i kollektivtrafiken så har den stora brister och begränsningar. Detta har vi försökt belysa från alla håll och kanter men ingen tycks lyssna. Tjänstemannagruppen som själva medger att det är en bra bit kvar till dess att kollektivtrafiken är fullt tillgänglig för alla verkar ha förträngt detta då man gjorde sin dragning för Skaraborgs Kommunalförbunds ledamöter.

Hur kan man ha mage att vända vårt arbete mot oss och använda det för att lura de som fortfarande har hjärna och hjärta att tänka och lyssna?

Det sista halmstrået finns ännu kvar: Kommunerna har fortfarande chans att ställa allt till rätta då det ytterst är kommunerna som beslutar om färdtjänst.

Låt oss hoppas att våra kommunpolitiker inte låter sig luras av Skaraborgs Kommunalförbunds tjänstemän och valda ledamöter och ger upp demokrati, självstyre och solidaritet för en samverkan som inte ser till den enskilde medborgarens bästa.

Det går inte att undvika att fundera över om färdtjänst har en särställning eller om det finns fler frågor där demokratin och det kommunala självstyret får stryka på foten till förmån för kommunal samverkan?

SRF Skaraborg i samverkan med Funktionsrätt Skaraborg
Britt Artursson SRF Skaraborg