Gå direkt till Nyheten (Oro i Lidköping: Ökad kriminalitet kan bli pandemieffekt
Kommundirektören får föreslå åtgärder)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 29 February 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Oro i Lidköping: Ökad kriminalitet kan bli pandemieffekt
Kommundirektören får föreslå åtgärder

Publicerad Wednesday, 24 February 2021, 14:35 av Björn Smitterberg

I en skrivelse från kommunstyrelsen får kommundirektör Ulrika Strandroth Frid i uppdrag att se över trygghetsarbetet och brottsförebyggande arbetet i Lidköping. det finns en oro för att bl stängda skolor gör att grupper bilda och ger återverkningar i tryggheten.

– I dagsläget råder stor osäkerhet kring pandemin och dess långsiktiga konsekvenser för samhället. På lång sikt kan pandemin leda till långtgående konsekvenser som direkt eller indirekt kan påverka brottsutvecklingen och också den upplevda tryggheten i Lidköpings kommun. Det har under året också funnits anledning att vara uppmärksam på vilka eventuella kortsiktiga konsekvenser distansundervisning och nedstängning av skolor och fritidssysselsättningar får för barn och ungdomar i olika delar av samhället och vilka vidare konsekvenser detta får för trygghetsarbetet och ungdomsbrottslighet, står det i en handling som är till grund för kommundirektörens arbete.

– Genom samarbetet med bl a kommunpolisen har man på senare tid kunnat se att det skett incidenter som kan vara en konsekvens relaterad till nuvarande situation. Gemensamt för dessa incidenter är att det varit ungdomar eller unga vuxna som varit involverade och att flertalet skett inom några grupperingar och inom vissa geografiska områden.

– Det finns således ett behov av att vi i kommunen, i samverkan med andra aktörer, stärker vårt brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete för att möta och förhindra eventuella kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser relaterade till den pågående pandemin.

– För att en förstärkning av det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet ska bli framgångsrikt och generera önskvärda resultat, är det av yttersta vikt att åtgärder som tas fram och genomförs grundar sig i vetenskap eller beprövad erfarenhet. Detta är ett arbete och en kunskap som bara professionell personal inom kommunens verksamheter har kompetens att göra och det är också något som ingår i deras yrkesroll.

Det står i skrivelsen att Lidköpingskommun har goda erfarenheter av liknande insatser som skett tidigare.

Till grund för besluten och skrivningarna som ovan citeras direkt ur en beslutshandling ligger en rapport från Polisen som dock inte direkt pekar ut Lidköping utan allmänt varnarför gängbildningar.

3 Kommentarer
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
Kent
Gäst
Kent
24 February, 2021 03:04

Sluta med inpoten. Sluta med ungdomsrabatt.

Stefan
Gäst
Stefan
25 February, 2021 07:14

Varför finns det inga områdespoliser i Lidköping?

RGR
Gäst
RGR
25 February, 2021 12:52

Satsa mer på föreningsliv, ungdomsidrott, sommarjobb, fritidsaktiviteter och annat som ger ungdomar något vettigt att syssla med.