Gå direkt till Nyheten (Så används vaccin mot Covid-19 i VG-regionen)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 01 March 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Så används vaccin mot Covid-19 i VG-regionen

Publicerad Thursday, 25 February 2021, 08:50 av Redaktionen

Under denna vecka skickades 34.220 doser till vaccinatörernaiVästraGötalandsregionen.

Sjukhusen får till allra största delen AstraZenecas vaccin för vaccination av prioriterad hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar på sjukhusen samt för vaccination av personer som ingår i fas 2 och är under 65 år.

85 vårdcentraler har fått motsvarande 60 doser, att användas till personer med hemtjänst och deras hushållskontakter i fas 1. Tilldelningen har skett till de vårdcentralerna med flest antal listade patienter över 85 år. Bland mottagarna finns vårdcentraler i både offentlig och privat regi.

Avtalade vaccinatörer kommer att få en större leverans av AstraZeneca vaccin för vaccination med dos 1 för kommunal vård- och omsorgspersonal under 65 år. I leveransen ingår även vaccin för dos 2 till de som tidigare fått dos 1.

Om vaccinationsstatistiken
Folkhälsomyndighetens statistik är baserad på uppgifter i det nationella vaccinationsregistret. Observera att det kan förekomma en viss eftersläpning av statistiken.

Så här fördelas vaccinet inom Västra Götaland;
* Vaccinet är en färskvara som måste levereras och hanteras skyndsamt.
* I december fick Sverige besked om att  ett stort antal doser på kort tid skulle skickas till oss.
* I januari blev det uppenbart att tillverkarna inte kunde leverera den mängd vaccin som var sagt.
* Den fördelning som skedde de allra första veckorna i januari, då någon vårdcentral fick många doser, var inte helt strukturerad, vi fördelade då snabbt till enheter som var beredda att ta emot. Ett antal personer utanför fas 1 fick en första dos vaccin som nu behöver följas upp med en andra dos.
* Vaccinbristen i januari återspeglar sig fortsatt eftersom de som fått första sprutan behöver få den andra sprutan inom ett givet tidsintervall.
* Fördelningsprincipen inom Västra Götaland utgår från ålder.
* I fas 1 som vi fortfarande befinner oss i är de äldsta prioriterade. De vårdcentraler som har flest listade äldre (85+) har prioriterats för leveranser.
* Eftersom inget vaccin får skickas tillbaka (p g a hållbarhet) och inget vaccin heller får kasseras, så har vårdcentralerna ibland behövt att använda vaccinet till andra personer inom fas 1 i första hand, och till personer i fas 2 i andra hand.
* Prioriteringsfaserna kan behöva vaccineras parallellt då ett vaccin endast kan ges till personer under 65 år, och även har ett längre intervall mellan dos 1 och 2.