Gå direkt till Nyheten (Nya åtgärder för att bromsa smittspridningen
Men öppning möjlig för museer och konsthallar)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 05 March 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Nya åtgärder för att bromsa smittspridningen
Men öppning möjlig för museer och konsthallar

Publicerad Thursday, 04 March 2021, 17:50 av - Inskickat material

Ny åtgärder beslutade i dag – här meddelande från regeringen i kväll.
Smittläget i Sverige är fortsatt allvarligt och osäkert, och varierar mellan olika regioner. Regeringen och Folkhälsomyndigheten meddelar mot denna bakgrund ytterligare åtgärder för att bromsa smittspridningen av det virus som orsakar covid-19.
Den uppmaning som regeringen tidigare riktat till kommuner och regioner förlängs. Verksamhet som inte är nödvändig och som allmänheten har tillträde till, och som inte regleras enligt begränsningsförordningen, bör hållas stängd. Regeringens bedömning är att denna uppmaning fortsatt måste gälla åtminstone till den 21 mars 2021.

Vad som avses med verksamhet som inte är nödvändig avgör respektive region och kommun utifrån de egna regionala och lokala behoven och förutsättningarna. Sådant som regleras enligt begränsningsförordningen, till exempel kommunala sportanläggningar, bedömer regeringen inte vara verksamheter som borde hållas stängda.

Med stöd av pandemilagen beslutade regeringen under torsdagen också om ändringar i begränsningsförordningen.

Dels får kommuner meddela förbud mot att vistas på vissa platser om det finns påtaglig risk för trängsel. Detta kan till exempel handla om parker, badplatser eller kommunala grillplatser. Ett sådant förbud kan bli aktuellt om det är hög smittspridning i en kommun, och det exempelvis är varmare väder som lockar folk till att samlas med risk för ökad trängsel och smittspridning.

Dels kommer det nu att ställas krav på smittskyddsåtgärder för verksamheter som nöjesparker, djurparker, temaparker, museer och konsthallar. Bland annat ska antalet besökare i en djurpark eller på ett museum begränsas på ett sätt som är säkert ur smittskyddssynpunkt, och åtgärder ska vidtas för att trängsel inte ska uppstå. Detta är verksamheter som tidigare inte var reglerade i begränsningsförordningen, men många av dem har hållit stängt på grund av uppmaningen från regeringen.

Dessa verksamheter är platser där många för varandra okända människor kan komma i fysisk kontakt med varandra och trängsel kan uppstå. Det är därför viktigt att det även ställs krav på att dessa verksamheter vidtar smittskyddsåtgärder. Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om kraven på smittskyddsåtgärder.

Förordningsändringarna träder i kraft den 11 mars 2021.

Regeringen föreslår även i en proposition att lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen förlängs till utgången av september 2021. Giltighetstiden föreslås därmed bli densamma som för pandemilagen.

2 Kommentarer
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
Kaj
Gäst
Kaj
4 March, 2021 08:16

Stäng parkeringen vid Läckögatan under helgerna för där hålls inga avstånd !!!

Anders
Gäst
Anders
5 March, 2021 06:13

Jag tenderar att hålla med Tegnell om att det är svårt för befolkningen, hur man handskas med munskydd. Det märks nu när det har blivit mera frekvent använt i livsmedelsaffäerna. Det är bara att titta hur det ser ut längst järnvägen utanför Hjärtbergs. Munskydden ligger flera stycken per löpmeter. Är vi vuxna som anväder dom eller är det bara personer ur förståndsreserven.