Gå direkt till Nyheten (Pengar till återhämtning för sjuk- och omvårdnadspersonal)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 24 February 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Pengar till återhämtning för sjuk- och omvårdnadspersonal

Publicerad Monday, 08 March 2021, 18:18 av Björn Smitterberg

Regeringen vill främja ett hållbart arbetsliv för personalen inom hälso- och sjukvård samt äldreomsorg.
För 2021 avsätts totalt 300 miljoner kronor i form av en återhämtningsbonus, varav 105 miljoner kronor går till vården och 195 miljoner kronor till omsorgen. Förslaget skickas nu på remiss.

Det skriver regeringskansliet i ett pressmeddelande.

Arbetssituationen för anställda inom hälso- och sjukvården och äldreomsorgen behöver bli bättre. Inom äldreomsorgen finns exempelvis problem med höga sjukskrivningstal, och det är angeläget att på både nationell och lokal nivå verka för en god arbetsmiljö, minskad personalomsättning och lägre sjukfrånvaro i både vård och omsorg. En god arbetsmiljö är dessutom avgörande för att bland annat säkerställa kompetensförsörjningen.

Regeringen föreslår att Socialstyrelsen får i uppdrag att administrera satsningen och fördela de 300 miljoner kronorna till landets regioner och kommuner. Medlen ska användas till att utprova nya eller vidareutveckla befintliga arbetsmetoder, arbetssätt eller arbetstidsmodeller som till exempel poängsystem, tidbanker och 3–3-scheman, samt möjliggöra arbetstidsförkortning. Bidraget ska komma såväl privata som offentliga verksamheter till del. Bidrag ska inte gå till ordinarie arbetsmiljöarbete.

Förordningen beräknas träda i kraft den 1 juni 2021.