Gå direkt till Nyheten (Rapport om ny scen i Lidköping)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 01 March 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Rapport om ny scen i Lidköping

Publicerad Thursday, 11 March 2021, 18:17 av Björn Smitterberg

En ny scenlokal i Lidköping kan kosta upp till mer än 35 miljoner kronor och bör inte planeras förrän man vet om den kan komma in i Framnäsprojektet.

Det skriver en arkitektfirma som gjort en förstudie på uppdrag av Kultur & Fritid. Det slås fast att en ny scen för upp till 500 åskådare av typen “Black Box” skulle vara ett värdefullt tillskott för Lidköping, men man råder politikerna att avvakta med beslut.

Det behövs:
– Ytterligare fördjupning med mer precisa kostnader, storlek och placering, möjliga investerare.
– Avvakta utveckling av Framnäsområdet eller andra områden i staden där en anläggning av denna typ kan ingå.
– Att inte gå vidare med något projekt.

Black Box syftar på en modern form av scenlokal där såväl spelplatsen som publikplatserna kan flyttas. I stort sett alltså en stor låda som kan användas på olika sätt.

– En ny scenlokal kan generera stora identitetsvärden för en stad och öka Lidköpings kommuns attraktionsvärde för medborgare, besökare och näringsliv. Det är samtidigt förenat med ekonomiska konsekvenser – driftskostnader, investeringskostnader, finansiering i en tid med stort kommunalt investeringsbehov. En flexibel scen genom en blackbox-lösning med en publikstorlek på 500 personer skulle kunna kosta mellan 27 och 36 miljoner kronor, heter det i tjänstemännens och arkitektbyråns rapport.

Kultur & Fritidsnämnden beslutade i dag att avvakta till man har en möjlig placering av en nybyggnad.