Gå direkt till Nyheten (Coronasäkert kyrkoval till hösten)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 03 March 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Coronasäkert kyrkoval till hösten

Publicerad Saturday, 20 March 2021, 08:18 av - Inskickat material

Nu är det sex månader kvar till kyrkovalet, som äger rum vart fjärde år. Svenska kyrkans nationella valkansli arbetar sedan länge med att göra valet och själva röstningsförfarandet coronasäkert, för att inte riskera ökad smittspridning.

Den 19 september 2021 är det kyrkoval. Då får alla medlemmar i Svenska kyrkan som fyllt 16 år välja vilka som ska företräda dem de kommande fyra åren. Över 14 500 platser ska tillsättas på tre nivåer: kyrkofullmäktige (församling/pastorat), stiftsfullmäktige och kyrkomötet (nationellt). I årets val har cirka 5 miljoner medlemmar rösträtt.

Coronaanpassning
Redan ett år före kyrkovalet, i september 2020, inledde Svenska kyrkans valkansli arbetet med att säkra ett tryggt kyrkoval, med anledning av coronapandemin.

– I samverkan med Folkhälsomyndigheten följer vi utvecklingen noga, säger kyrkovalledaren Anki Bondesson. Vi behöver säkerställa att kyrkovalet inte bidrar till en ökad smittspridning i samhället. Samtidigt ska vi se till att alla som vill rösta får möjlighet att göra det.

Coronapandemins första år har visat att utvecklingen är mycket svår att förutse. Av den anledningen, och efter samråd med Folkhälsomyndigheten, tar valkansliet höjd för att smittspridningen kan se ut som den gör nu under våren 2021.

– Valkansliet tar till exempel fram rutiner och checklistor för stiften och valnämnderna. Vi upphandlar också material som plexiglasskärmar, handsprit och munskydd som kommer att skickas ut till valnämnderna, säger Anki Bondesson.

För att minska risken för trängsel i samband med röstningen kommer det finnas möjlighet till förtidsröstning under perioden 6-19 september (se bifogat).

Tid att anmäla grupp
De som vill registrera en nomineringsgrupp i kyrkovalet har fortfarande tid på sig. Ansökan ska skickas till respektive stiftsstyrelse för val till församling/pastorat eller stift, och till kyrkostyrelsen för val till kyrkomötet. Ansökan måste ha inkommit senast den 15 april 2021. Samma datum gäller för anmälan om nomineringsgruppernas kandidater.

För att kunna registrera en nomineringsgrupp krävs stöd av ett visst antal personer som har rösträtt i kyrkovalet. Till val i församling eller pastorat måste minst 10 personer stödja en ansökan, till stiftet 100 personer och till kyrkomötet 300 personer.

Sedan kyrkovalet 2001 är det möjligt för 16-åringar att rösta. För att ställa upp som kandidat i kyrkovalet måste man vara 18 år senast på valdagen.

Kyrkovalet 2017:
– Antal röstande: 985 000 (19,1 %)
– Antal nomineringsgrupper: 849
– Antal (unika) kandidater: 29 500, varav kvinnor: 16 033
Äldsta kandidaten: 101 år
Snittålder på kandidater till kyrkomötet: 62 år