Gå direkt till Nyheten (Debatt: Reaktioner på frågorna om sjukhuset)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 03 March 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Debatt: Reaktioner på frågorna om sjukhuset

Publicerad Tuesday, 23 March 2021, 20:33 av Björn Smitterberg

Ove Nordström har fått reaktioner på frågor om sjukhuset i Lidköping – men är inte nöjd.

Idag kom ett ”svar” från sjukhusdirektören.

”Tack för dina frågor. Vi bedriver verksamheten vid Skaraborgs Sjukhus på uppdrag av den politiska styrelsen för sjukhuset. Eftersom du också skrivit samma frågor till vår styrelse hänvisar jag till styrelsens svar.

Med vänliga hälsningar
Jörgen Thorn, sjukhusdirektör, Skaraborgs Sjukhus” (slut citat)

Styrelsens svar som han hänvisar till var dock inget svar på frågorna utan ett allmänformulerat nonsens svar.
Jag har därför ställt om frågorna till styrelsen, men numrerat frågorna och bett om svar på varje fråga för sig. Men man kan ju notera att man slirar på sanningen då det först hette att det var delegerat till sjukhusdirektören att ta beslutet. Nu hänvisar han till styrelsen.

Att Pär Johnson sedan kallar sjukhuset för akutsjukhus är totalt ointressant om inte Socialstyrelsens krav för att leva upp till akutsjukhus är uppfyllda. Så det är upp till Pär att förklara sig.

Anser Pär Johnson (L) att Lidköpings sjukhus lever upp till Socialstyrelsens krav för att fortsatt kunna definieras som ett akutsjukhus?

Plus övriga frågor.

Här är styrelsens s.k. ”svar” på mina sju konkreta frågor.

”Tack för er skrivelse.

Inledningsvis vill vi nämna att det idag råder en bred politisk enighet om att fortsatt utveckla Skaraborgs Sjukhus Lidköping. För oss innebär det bland annat att sjukhuset ska ha en omfattande verksamhet inom planerad kirurgi och ortopedi, inom såväl dagkirurgi som öppenvård. Det innebär också att det vid Skaraborgs Sjukhus Lidköping fortsatt ska bedrivas akutmottagning för både kirurgi och medicin.

Den medicinska utvecklingen inom hälso- och sjukvården har varit mycket framgångsrik sedan Västra Götalandsregionen bildades 1999. Tack vare medarbetarnas höga kompetens, nya läkemedel, metoder och diagnostiska undersökningar kan vi i dag lindra och i många fall bota åkommor som vi förr inte kunde hantera. Men denna utveckling är inte möjlig om vi inte vågar göra nödvändiga förändringar. När verkligheten rör sig, kan inte vi stå stilla. Vi har ovan beskrivit ramarna för Skaraborgs Sjukhus Lidköping, och vi avser att utveckla sjukhuset inom dessa ramar.

I vår ambition att fortsatt utveckla Skaraborgs Sjukhus pågår just nu ett arbete för att möjliggöra ett utökat antal operationer i Lidköping. Ambitionen är att öppna upp ytterligare en operationssal på sjukhuset. Målet är att påtagligt utöka antalet operationer som årligen ska utföras i Lidköping. Detta behövs för att stärka tillgängligheten i vår del av regionen och korta de alltför långa vårdköerna. Inte minst behöver vi utöka operationskapacitet för att möta det uppdämda vårdbehovet efter pandemin. Köerna växer tyvärr konstant och detta kan vi inte stillasittande acceptera. Sjukhusledningen har därför ett uppdrag att se över hur operationskapaciteten kan utökas då vi dessutom har flera i dag oanvända operationssalar.

För att lösa detta ser sjukhusledningen över schemaläggningar och medicinska processer men allt inom ramen för oförändrat uppdrag för akutmottagningen på Skaraborgs Sjukhus Lidköping. Det har för övrigt aldrig under de senaste 15 åren inte varit aktuellt från styrelsens sida att genomföra förändringar gällande akutuppdraget i Lidköping. Även om spekulationer och rykten emellanåt påstått något annat än detta.

Det sker ett dagligt utvecklingsarbete för att göra Skaraborgs Sjukhus till ett ännu bättre sjukhus. Ett sjukhus som än bättre än idag kan möta behovet av specialistsjukvård hos skaraborgarna. Dagligen pågår förändringar för att klara av det dagsaktuella läget gällande behov av vård. Genom utveckling av både vården samt vårdprocesser förändras verksamheten konstant. Detta syns och märks inte alltid utåt, men syftet är att konstant skapa en bättre vård både vad gäller kvalitet och för att minska vårdköerna.

Med vänlig hälsning
Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus
Pär Johnson (L)                                                             Susanne Berglund (S)
Ordförande Skaraborgs Sjukhus                                   Vice ordförande Skaraborgs”

(slut citat)

Tack för ordet!
Ove Nordström, fd ledamot SkaS utförarstyrelse.

 

 

 

 

2 Kommentarer
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
Jonas
Gäst
Jonas
24 March, 2021 06:32

I mtten av näst sista stycket:
“Det har för övrigt aldrig under de senaste 15 åren inte varit aktuellt från styrelsens sida att genomföra förändringar gällande akutuppdraget i Lidköping.”

Ove Nordström
Gäst
Ove Nordström
24 March, 2021 05:32

@Jonas, för att definieras akutsjukhus krävs enl myndigheterna att akut vård kan ges dygnet runt.