Gå direkt till Nyheten (Lidköpings nya vattenintag kanske ligger i Dalbosjön)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 22 February 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Lidköpings nya vattenintag kanske ligger i Dalbosjön

Publicerad Tuesday, 23 March 2021, 07:57 av Björn Smitterberg

VA-enheten vid Lidköpings kommun undersöker om det finns någon bra plats på västra sidan av Kålland för att förbättra tillgången på råvatten.

Det finns inga beslut om varken investering eller plats. Utredningen som pågår handlar om att hitta det bästa vattnet.

Hittills är det Kinneviken som släppt till vatten till Lidköpings vattenverk. Men det har blivit aktuellt att utöka med ytterligare vattenintag. Skälen kan vara flera – säkrare leveranser och ökad möjligheter att försörja fler kan vara några.

Samtidigt undersöks hur vattenverket vid Lockörn, som tar emot och förvandlar råvattnet till dricksvatten, ska kunna moderniseras. HGär pågår också undersökningar för att skaffa ett reservkraftverk. Det ska kunna driva vatten intaget och vattenverket temporärt, och ska även vara mobilt för att kunna användas på olika platser.

Vatten ur Råda Ås undersöks också. Det handlar om att öka kunskaperna om den källan. Bl a ska nu undersökas om det salt som finns i vattnet är vägsalt som sipprar igenom åsen, eller om det finns naturligt salt i åsen som fälls ut i vattnet.

Inga politiska beslut är fattade i de här nämnda undersökningarna, men politikerna i Teknisk Servicenämnd är informerade.