Gå direkt till Nyheten (Digitalt årsmöte för Vänsterpartiet Lidköping)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 29 February 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Digitalt årsmöte för Vänsterpartiet Lidköping

Publicerad Thursday, 25 March 2021, 15:43 av - Inskickat material

Vänsterpartiet i Lidköping har för förstagången  genomfört ett digitalt årsmöte.
Året med pandemin har inneburit att planerade utåtriktade aktiviteter ställts in och det har varit begränsade möjligheter att genomföra fysiska möten.

För att det demokratiska samtalet ska fortsätta har Vänsterpartiet Lidköping gått över till digitala mötesformer och genomfört tio stycken styrelsemöten och tio medlemsmöten under verksamhetsåret. Kommunbudget, stadsutvecklingsplan och badhus var några av de samtalsämnen som togs upp på medlemsmötena, men också nationella teman som LAS, partikongress, och möte med Vänsterns nya partiordförande Nooshi Dagostar.

Ny styrelse
Under 2021 kommer förberedelser inför nästa års val påbörjas med att rekrytera medlemmar till vallistor och valarbete. Vänsterpartiet planerar att genomföra en mängd möten och aktiviteter både i digital- och fysisk form utomhus. Styrelsen som valdes under årsmötet består av ordförande Ann-Carin Landström, sekreterare Ingemar Ekblad, kassör Claes Göran Borg, och övriga ledamöter Moa Paulsson, Mattias Pettersson, Hanna Wångdahl, Hans Hallström, och Lena Morin.

Ett tydligt vänsteralternativ
Vänsterpartiet Lidköpings uppgift kommer fortsatt vara att nå de människor som vill ha ett alternativ till den ekonomiska politik som idag präglas av åtstramningar, och den passivitet för de samhällsproblem som vi ser idag.

När Socialdemokratiska partier runt om i Europa har fastnat i en allt mer förvaltande roll eller i en nyliberal agenda blir Vänsterpartiet alternativet för alla som önskar ett samhälle som kännetecknas av humanitet och människovärde, med klimatsmarta lösningar och som slår vakt om det jämlika och solidariska samhälle där vi gemensamt äger och styr över olika välfärdstjänster.

Vänsterpartiet i Lidköping kommer fortsätta bedriva en aktiv och konstruktiv oppositionspolitik mot de partier som vill rusta ner vår uppnådda välfärd i Lidköpings kommun.

Mattias Pettersson