Gå direkt till Nyheten (Covid-pass förbereds)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 23 February 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Covid-pass förbereds

Publicerad Monday, 12 April 2021, 13:49 av Redaktionen


Regeringen avsätter 30 miljoner kronor för framtagning av en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för utfärdande av vaccinations-bevis. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regerings-partierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Det skriver regeringskansliet i ett pressmeddelande.

Förslaget om framtagning av vaccinationsbevis syftar till att samtliga personer som i Sverige har blivit vaccinerade mot covid-19 på ett lätt sätt ska kunna visa upp verifierbara uppgifter om genomförd vaccination, antingen digitalt eller på papper. Vaccinationsbeviset utformas för att möta internatio­nella krav och är avsett för att exempelvis underlätta resande.

Arbetet med framtagning av tekniska lösningar görs under våren och invol­verar tre myndigheter, E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten och Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). Systemet förväntas vara på plats under juni månad. Exakt när det kan börja användas beror på hur det övergripande europeiska samarbetet fortlöper. Kostnaderna för arbetet som behöver göras 2021 beräknas uppgå till 30 miljoner kronor.

I många länder, däribland Sverige, har ett förberedande arbete kring framtag­ning av vaccinationsbevis pågått sedan slutet av hösten. Den 17 mars presen­terade EU-kommissionen en förordning med förslag på en EU-gemensam standard för ett digitalt grönt certifikat där vaccinationsbevis ingår. Syftet med certifikatet är att underlätta den fria rörligheten. I förslaget ingår ett EU-gemensamt ramverk för utfärdande, verifikation och acceptans av uppgifter på certifikatet.

Regeringen avser att överlämna detta förslag i en kommande extra ändringsbudget till riksdagen.

2 Kommentarer
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
xx
Gäst
xx
13 April, 2021 01:25

Förstår ni vad detta innebär??? Detta är början på slutet…

xx
Gäst
xx
13 April, 2021 01:38

Rapporter till Läkemedelsverket (LM) om misstänkta biverkningar från C-19 vaccin, 7 april 2021:
Inkomna rapporter: 22.665
Handlagda rapporter: 2.801 (12%)
Ej handlagda rapporter: 19.869 (88%)
Döda efter vaccinering i 12% av rapporterna:
Okänt år: 1 person
30-40 år: 1 person
40-50 år: 1 person
50-60 år: 2 personer
60-70 år: 10 personer
70+ : 146 personer
Totalt döda: 161 personer
Hur många som är döda i de övriga 19.869 rapporterna vet vi inte.
Döda med C-19 efter ett år (från Socialstyrelsen 4 april):
0-50 år: 109 personer
0-70 år: 1.090 personer
Av de 2.801 handlagda rapporterna handlar 1.370 om allvarliga biverkningar.
Hur många av övriga 19.869 rapporter som har allvarliga biverkningar vet vi inte.
Astra har 14.832 inkomna rapporter. Endast 484 av dem är handlagda, av dessa handlar 409 om allvarliga biverkningar
En allvarlig biverkning är tex en sådan som leder till döden, är livshotande, leder till invalidisering eller medför missbildning.
Källa: Läkemedelsverket.se (misstänkta biverkningar)
Mer info:
Mörkertalet för siffrorna ovan kan antas vara stort, då rapportering av biverkningar inte brukar prioriteras av läkare.
Att använda vaccination mot covid-viruset Sars-2 är ett experiment. I USA har vaccinerna ett nödgodkännande. Inom EU talar man om ”Conditional marketing authorisation”. Vilket betyder att man endast har ett villkorat tillstånd att använda dem. Ett villkorat tillstånd innebär att vaccinet är otillräckligt testat, både vad gäller effektivitet och säkerhet.
LM kallar det ett “Villkorat marknadsgodkännande”. Ett villkorat godkännande är provisoriskt och omvandlas till ett vanligt godkännande om de uppföljande studierna bekräftar de positiva egenskaperna. Om de bekräftande studierna misslyckas kan läkemedlet tas bort från marknaden.
Ett experiment-vaccin kan inte godkännas fullt ut förrän klinisk studie är fullbordad och dessa pågår nu. Massvaccineringen ingår i studierna som avslutas:
Pfizer 31 jan 2023
Astra 21 feb 2023
Moderna 27 okt 2022
Vem är ansvarig om detta experiment misslyckas? Läkemedelsverket har fått frågan, men inte svarat.
Biverkningarna för de aktuella vaccinen kan uppstå långt efter vaccineringen. Vaccinet mot svininfluensa orsakade narkolepsi hos 1300 barn, varav 350 svenska. Det tog cirka ett år att slå fast att narkolepsi hos barnen var en biverkning från vaccinet mot svininfluensan.
Att utsättas för ett experiment kräver ett ”informerat samtycke” när man vaccinerar sig. Det sker inte, utan patienten måste själv söka informationen. Detta är ett lagbrott.