Gå direkt till Nyheten (De senaste byggloven)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 29 February 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

De senaste byggloven

Publicerad Monday, 19 April 2021, 12:00 av Björn Smitterberg

En fastighetsägare på Kålland ska senast den 1 oktober riva efter beslut i Mark- och miljödomstolen som beslutat att utförda åtgärder strider mot strandskydd.

Ägaren ska:
* Ta bort kök, toalett, dusch och  panoramafönster från byggnaden.
* Ta bort stensatt terrass utanför byggnaden.
* Upphöra att klippa gräsmatta eller hävda området.

Nore 1.97 – strandskyddsdispens för fritidshus på 84 kvm och garage 109 kvm. Avslag på ansökan om dispens för brygga 10 meter.

Filsbäck – Bygglov för flerfamiljshus intill Filsbäcksbadet.
I dag står en äldre kioskbyggnad på marken. Den kiosken ska rivas för att ge plats åt nybyggnad av flerbostadshus  med 8 lägenheter om 2 – 3 rum och kök, med tillhörande parkeringsplatser, lekplats och komplementbyggnad.

Skiffern 20 – Bygglov för nybyggnad av industri- och lagerbyggnad. Byggnaden planeras utföras i två etapper om cirka 3.752 kvm.  Byggnationen omfattar verksamhetslokaler, två butiker samt lager och biutrymmen ett så kallad industrihotell.

Sannorna 5:1 – nybyggnad av skatepark i betong samt parkering.

Villa Giacomina 1:15, kvarteret Vindilen – Bygglov för flerbostadshus och kedjehus som ska uppföras i  kvarteret Vindilen. I det nya kvarteret  delas flerbostadshusen in i två grupper som vänder sig ut mot den omgivande naturmarken  och omges av kedjehusbebyggelsen i norr och söder. Husen ska uppföras i två våningar och utformningen skiljer sig mellan flerbostadshus och kedjehus.
Två nya gator ska fungera som angöring för den norra och södra gruppen av hus. En gemensam poolanläggning och en bostadsgård ligger däremellan.
Läs mer i Lidköpingsnytt – klicka

Västerby 1:22 – bygglov för villa i två plan.

Sölten 5:1 – bygglov för villa

Otterstads-Eke 1:59 – strandskyddsdispens för tillbyggnad av nytt uterum och brygga, samt dispens i efterhand för altandäck med plank och inglasat uterum inom strandskyddat område vid Vänern på fastigheten Otterstads-Eke 1:59 i Lidköpings kommun. På platsen förvaltar Kållandsö Marina Båtklubb området som är en Samfällighet.

Bastlunda 3:20 – positivt förhandsbesked för villa.