Gå direkt till Nyheten (Inga nya hälsorisker avseende elektromagnetiska fält)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 24 February 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Inga nya hälsorisker avseende elektromagnetiska fält

Publicerad Wednesday, 28 April 2021, 10:28 av Redaktionen


Inga nya säkerställda hälsorisker har framkommit i årets rapport från Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för elektromagnetiska fält. Rapporten är den femtonde i en serie årliga granskningar som utvärderar relevanta nya data och sammanställer det senaste kunskapsläget inom området elektromagnetiska fält (EMF).

– Det är ett fortlöpande arbete att utvärdera publicerad forskning för att bättre kunna bedöma eventuella hälsorisker med exponering för EMF, säger Anke Huss, ordförande för rådet.

Årets rapport granskar vetenskapliga studier av elektromagnetiska fält (EMF) och hälsorisker publicerade från januari 2019 till och med december 2019. Exempel på nya studier som granskas är exponering från högspänningsledningar, arbetstagares exponering för magnetfält och sjukdomar som amyotrofisk lateral skleros (ALS) eller Parkinsons sjukdom. För ALS finns möjligen ett samband med magnetfält eller elektriska stötar, men hittills är det oklart vilket av dessa som skulle kunna vara orsaken. För Parkinsons sjukdom pekar resultaten på att det inte finns någon koppling till dessa exponeringar. Sambandet mellan hjärntumörer och användning av mobiltelefoner ligger i linje med tidigare forskningsresultat och tyder på att radiovågor från mobiltelefoner inte utgör någon risk.

–  Även om forskningsresultaten sammantaget inte visar på några nya hälsorisker finns en del frågor som behöver utredas vidare. Det gäller till exempel oxidativ stress, säger Anke Huss.

Oxidativ stress är en process som sker naturligt när kroppen förbrukar syre. Vid oxidativ stress bildas ämnen som kan ge upphov till skador på kroppens celler. I linje med tidigare rapporter visar djurstudier på ökad oxidativ stress vid svag exponering för radiofrekventa fält. Det finns dock stora brister i överenstämmelsen mellan studierna. Sett över flera år är det en betydande variation i resultaten från djurförsöken.

–  Djurförsök genomförs under exponeringsförhållanden som skiljer sig väsentligt från hur människor exponeras och studieresultaten är inte direkt överförbara på människor. Försöken bör dock fortsatt utvärderas och en sådan systematisk granskning genomförs just nu av Världshälsoorganisationen (WHO), säger Anke Huss.

2 Kommentarer
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
Martin Gustafsson
Gäst
Martin Gustafsson
28 April, 2021 03:36

Det uppmättes på Sergels torg i Stockholm härom veckan strålning på 1,3 miljoner gånger mer än vad som är rekommenderat för människor att vistas i…Symptom på för höga halter av EMF strålning är väldigt lika covid symptom…

Nisse
Gäst
Nisse
29 April, 2021 03:32

Vem är det som har mätt vad?