Gå direkt till Nyheten (Skarpt brev till rådet för Funktionshindrade till Lidköpings ledning)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 01 March 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Skarpt brev till rådet för Funktionshindrade till Lidköpings ledning

Publicerad Sunday, 02 May 2021, 14:12 av Insändare

Social välfärd kommer i veckan att ta beslut om ett förslag att ändra ersättningarna för brukarmedverkan. Det förslaget har landat hos ledamöter i Funktionshinderrådet ett par dagar innan beslut ska fattas – och innan rådets medlemmar hinner ta ställning.
Det menar Sören Jansson, ordförande i rådet. Han harskrivit ett brev bl a till kommunalrådet Frida Nilsson.

Här återges brevet:

Förslag från Social Välfärd att ändra överenskommen ersättningsmodell för deltagande i Funktionshinderrådet.

Hur kan Social Välfärd få försämra förutsättningarna för brukarmedverkan så markant trots att rådet lyder under kommunstyrelsen och ska vara ett organ för hela kommunens verksamhet.

Det är anmärkningsvärt att ledande personer i förvaltningsledningen för Social Välfärd så flagrant bryter mot denna grundläggande rätt att ge brukare möjlighet att fritt uttrycka sin syn på de förslag på beslut som förvaltningen lägger fram och sedan straffa dem när man på sakliga grunder framför allvarlig kritik mot de beslutsförslag som läggs fram. Det är så vi tolkar förslaget till förändring i reglementet för Funktionshinderrådet. Essensen i ett brukarinflytande ligger just i att få belyst vilka de kortsiktiga såväl som de långsiktiga effekterna kan bli till följd av de förändringar förvaltningarna föreslår utifrån ett brukarperspektiv.

Det arbete som brukarorganisationer lägger ned är ofta oavlönat och görs på fritid med små resurser. Det är av stor vikt för utvecklingen av ett hållbart samhälle att detta arbete stärks för att bygga kunskap om effekterna samhällets insatser har på medborgares hälsa och förmåga att leva ett fullt liv samt att vi använder samhällets resurser så effektivt som möjligt. Detta är värdefull kunskap i det fortsatta utvecklingsarbetet av den kommunala verksamheten. Då väljer Social Välfärd att gå fram med nedanstående förslag, där man inte bara vill ta bort ersättning för brukarrepresentanternas medverkan, utan även ondgör sig över att man inte kan utkräva ansvar och avsätta ledamöter när dessa uttalar kritik i frågor som berör brukare direkt eller indirekt.

Vi citerar:
“De externa representanterna som ingår i funktionshinderrådet har beretts plats genom ett kommunalt beslut (i enlighet med reglementet för funktionshinderrådet) där Samarbetskommittén ska ha platser men att de utses av Samarbetskommittén. De är alltså inte utsedda av kommunen och om man tänker i ett vidare perspektiv med ansvarsutkrävande kan kommunen heller inte avsätta ledamöterna (egentligen bara ta bort möjligheten att Samarbetskommittén får platser). De externa representanterna har getts inflytande genom att kommunen inkluderar dem via en extern organisation, det gör att om de ska ha ersättning för att utöva sitt inflytande bör det gå via deras egna organisation istället för kommunen. Kommunen bör inte betala externa parter för att de ska utöva inflytande.”

Lidköpings kommun har tagit beslut att i demokratisk ordning bereda brukarorganisationer möjlighet att få inflytande i frågor som berör medborgare. I det arbetet formerar sig brukarorganisationer efter de stadgar och de arbetssätt som de själva formulerar och öppet redovisar. Representanterna för brukarorganisationerna till olika forum utses av brukarorganisationerna själva där de förväntas delta och bidra.

Vi tvingas konstatera att vi har en lång väg att gå innan vi har ett brukarinflytande värt namnet och att detta ses som en tillgång i utvecklingen av vår kommun.

Detta beslutsärende har lagts in på agendan för FHRs (Funktionshinderrådet) endast 3 dagar (!) före mötet där brukarföreningar ges väldigt lite tid att reagera. Kallelse skall enligt stadgarna vara utskickade senast 5 dagar före mötet. Och i en så här grundläggande och viktig fråga släpper man inte den i knät på sina samverkande och rådgivande partners utan föregående dialog.

Det här riskerar att skada den goda relation vi har mellan oss allvarligt!

Vi ser gärna att frågan tas upp som en diskussionspunkt på mötet den 3 maj, vi tar del av de argument som förts fram och diskuterar dessa för att sedan bordlägga ärendet för att bereda tid för dialog mellan parterna innan slutgiltigt beslut fattas! Vi ser gärna detta som ett tillfälle att utveckla vår relation och samarbete för framtiden till nytta för våra medborgare.

Kommunal verksamhet är inte ett självändamål och vi får inte glömma för vem den kommunala sektorn är till för.

Styrelsen för Samarbetskommittén Funktionsnedsättning i Lidköping
Sören Jansson, Ordförande, Samarbetskommittén Funktionsnedsättning i Lidköping

2 Kommentarer
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
Per J
Gäst
Per J
2 May, 2021 05:38

Ett mycket väl formulerat brev av Sören Jansson! Det gör mig glad att det fortfarande finns ett motstånd när tjänstemän i vår kommun (och folkvalda!) skall tysta kritiska röster. För vilken gång i ordningen är det som denna förvaltning slår mot de grupper de ska hjälpa! Skäms!

RGR
Gäst
RGR
3 May, 2021 09:34

Förvaltningen (och politikerna, så klart) gillar väl att få vara ifred…