Gå direkt till Nyheten (Debatt: Bostadsbrist hindrar kvinnor som vill ha bättre liv)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 05 March 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Debatt: Bostadsbrist hindrar kvinnor som vill ha bättre liv

Publicerad Wednesday, 05 May 2021, 08:30 av Redaktionen

Carina Ohlsson, S-riksdagsledamot i Lidköping har tillsammans med riksdagskollegan Ola Möller beskrivit ett problem för kvinnor som vill lämna destruktiva förhållanden.

Männen äger 2,5 gånger mer yta i Sverige än kvinnorna. Kvinnor jobbar oftare deltid och har mer osäkra anställningar än män. Var tionde svensk man har köpt sex. Berusade män som ”kladdar”. Fem kvinnor har mördats på tre veckor. I ett av världens mest jämställda länder.

Ojämställda strukturer är dödliga. Det visar inte minst det faktum att medellivslängden för lågutbildade kvinnor sjunker. Den yttersta konsekvensen är det dödliga våldet utövat av närstående men även livets påfrestningar dödar alltså arbetarklassens kvinnor tidigare än andra. Dålig ekonomi, fysiskt och psykiskt utslitande jobb, otrygga anställningar och ojämställda relationer är en giftig cocktail. Att bekämpa strukturerna och förstärka livskvalitén för dessa kvinnor är en av dom viktigaste uppgifterna vårt samhälle har.

Bostadspolitiken är en nyckelfråga i detta sammanhanget. I den bostadsbrist som finns på många orter skapas hinder för kvinnor att lämna destruktiva relationer. När priset på bostadsrätter skenar och raka köer tillämpas hos hyresvärdarna blir det väldigt svårt för utsatta kvinnor att hitta ett boende. Om kvinnan i fråga råkar bo i en kommun som inte fullt ut tar sitt bostadssociala ansvar eller som har avvecklat sin allmännytta kan situationen bli näst intill omöjlig.

Allmännyttan tar i regel det största bostadssociala ansvaret på en ort. Privata fastighetsägare ligger i regel långt efter. Trots att ett bostadssocialt kontrakt är den säkraste intäkten en fastighetsägare kan ha. Kommunen betalar alltid hyran. Men en okunskap kring sociala förturer finns också. Att ge en utsatt kvinna förtur i en hyreskö är inga problem om viljan finns.

Regeringen har satsat åtskilliga miljarder på att det ska byggas fler hållbara lägenheter med rimliga hyror. Ett krav för att åtnjuta stödet är att ett antal lägenheter avsätts för bostadssociala ändamål. Ju fler som använder sig av stödet desto bättre för utsatta kvinnor är det alltså. Både genom den särskilda tilldelningen av bostadssociala lägenheter men också genom att stödet kraftigt har ökat utbudet av hyreslägenheter. I sammanhanget är det nämligen viktigt att komma ihåg att utsatta kvinnor inte är ett arbetarklassfenomen. Kvinnor i alla samhällsklasser blir utsatta för hot och våld av män. Därför är det ofta inte en bostadssocial lägenhet utan en lägenhet med rimlig hyra som behövs.

För att komma till rätta med vårt ojämställda samhället och för att rädda liv behöver hela politiken hänga samman. Bostadspolitiken spelar en avgörande roll för att nå framgång med att bryta dom strukturer som de facto dödar kvinnor idag. Ansvaret är delat och alla måste bidra med sin del i detta. Staten, kommunerna, allmännyttan och privata aktörer. Bara tillsammans och med gemensamma kraftansträngningar kan vi lyckas.

Carina Ohlsson (S), riksdagsledamot och ordförande för S-kvinnor
Ola Möller (S), riksdagsledamot med ansvar för hyresrättsfrågor