Gå direkt till Nyheten (Satsningar på skola i Filsbäck och hall i Vinninga föreslås av skolpolitiker)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 03 March 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Satsningar på skola i Filsbäck och hall i Vinninga föreslås av skolpolitiker

Publicerad Thursday, 06 May 2021, 14:56 av Björn Smitterberg

En ny skola i Filsbäck, en ny hall för idrott och andra aktiviteter i Vinninga. Det vill moderaten Kristina Classon ha utrett.

Kristina Classon lämnade sitt förslag i form av ett så kallat politiskt initiativ – alltså när ett förslag väcks direkt i en nämnd – i detta fall Barn- och skolnämnden som ställde sig positiv till att förslagen bearbetas av tjänstemän för att så småningom återkomma för eventuella beslut.

– I dialogen om skolor i Lidköping får inte Vinninga skola den plats som den förtjänar, skriver Kristina Classon. Den skolan är trång och har många elever i förhållande till antalet platser.

– Dessutom har Vinninga väntat länge på en aktivitets- och möteslokal – som också skulle påverka elevernas möjligheter.

Det är flera förslag, och Kristina Classon vill att varje förslag utreds var för sig:

• Att Barn och Skolnämnden begär ett gemensamt möte med Kultur och Fritidsnämnden för att föra dialog kring aktivitetshallen i Vinninga. Vi ser positivt på om Vinningas intresseförening också bjuds in till mötet.

• Att Barn och skola begär en redovisning från Samhällsbyggnad över placering och detaljplanearbetet kring skoletablering i Filsbäck.

• Att Barn och Skola tillsammans med Servicenämnden arbetar fram ett förslag för hur byggnation och uppstart skall kunna ske snabbare enligt plan.

• Att Barn och Skola i ett särskilt ärende anmäler till kommunstyrelsen att nämnden har som ambition att tidigarelägga etablering och uppstart av skolan i Filsbäck.

• Att Barn och Skola uttalar att vi ser de som möjligt att skolan i Filsbäck byggs, ägs och drivs av en eller flera privata aktörer.

_________________________
Skissen på Vinningahallen är tagen ur tidigare förslag som dock stannat upp i kommunen. Den mark som då var aktuell är numer aktuell för villabebyggelse – Trädgårdsstaden.