Gå direkt till Nyheten (Kommunens kultur- och fritidsstipendiater sedan 2010 – och de utsedda i dag)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 29 February 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Kommunens kultur- och fritidsstipendiater sedan 2010 – och de utsedda i dag

Publicerad Thursday, 06 May 2021, 17:16 av Björn Smitterberg

Kultur- och fritidsnämnden har utsett årets stipendiater.
Conny Larsson, fotboll, Tindra Apell, OCR, konstnären Lovisa Ivenholt Bergqvist samt trumpetren Lucas Hjortlingar år årets mottagare.

Fritidsstipendium Conny Larsson – Fotboll
Conny Larsson är starkt förknippad med fotboll både i och utanför Lidköping. Conny är en värdig vinnare av 2021 års fritidsstipendium för sitt engagemang inom Lidköpings FK. Conny har varit aktiv i föreningen sedan starten. Vi pratar ofta om eldsjälar inom idrotten och Conny är verkligen en eldsjäl. Conny är drivande inom ungdomssektionen i LFK och han lägger årligen ner många timmars ideellt arbete med allt från träningsscheman och matchbokningar till föräldramöten, domarutbildningar och föreningens värdegrundsarbete. Conny har också varit en stark kraft i verksamheten runt funktionsnedsatta barn och ungas idrottande inom föreningen IF Fregatten. Kultur- och fritidsnämnden gratulerar Conny till årets fritidsstipendium och önskar lycka till med det fortsatta föreningsarbetet.

Fritidsstipendium för unga Tindra Apell – OCR
För Tindra är träning en stor del av livet, att som 16-åring elitsatsa inom OCR – obstacle cours racing eller hinderbanelöpning kräver en vardag bestående av 6-7 dagars träning per vecka. Utöver den egna träningen är Tindra aktiv ledare för barnträningsgrupper på Kroppslabbet där hon inspirerar barn och unga att börja med OCR och ninjaträning. Tindras resultat talar sitt egna språk, en förstaplats i Hellrun inofficiella SM för 16-19 åringar, förstaplats i damklassen i Billingen X-trail samt en tredje plats i damklassen i Backamo Golden Trophy, ett lopp med 100 hinder på 5 km. Tindra är en tjej vars karriär bara börjat. Kultur- och fritidsnämnden önskar Tindra lycka till med sin satsning och ser med spänning fram emot att följa fortsättningen av hennes karriär.

Kulturstipendium Lovisa Ivenholt Bergqvist – konstnär, utbildad vid Kungliga konsthögskolan i Stockholm.
Lovisa är en mångfacetterad och flexibel konstnär som ständigt utvecklar sitt konstnärliga uttryck och arbetssätt med bl a måleri, ljusdesign, scenografi och performance. Hon har sin egen ateljé med galleri och konsthall. Stipendiet skulle hon använda till fortsatt utveckling av sitt konstnärskap och vara välkommet i en tid som denna.

Kulturstipendium unga tilldelas Lucas Hjortlinger – Trumpet
Lucas studerar klassisk trumpet på Musikerutbildning i Vänersborg. Lukas studerar också för Gustav Melander, solotrumpetare i Malmö symfoniorkester. Hans dröm och mål är att genom musiklektioner, kurser och inköp av noter skapa förutsättningar att kunna studera vidare på musikhögskola.

Här är en sammanställning över de senaste tio årens stipendiater.

Här är stipendiaterna tillsammans med kultur- och fritidsnämndens motiveringar.

2010

Föreningsstipendium: 10 000 kr. Lidköpings Vintersportsklubb
Vintersportsklubbens verksamhet kännetecknas av en god värdegrund där samarbete, glädje, idrottslig moral och sportslighet är nyckelordet. Verksamheten är öppen för alla oavsett ålder och kön.

Kulturstipendium, arbetsstipendium: 10.000 kr. Sabina Ulleryd
Lovande mångfacetterad sångerska som genom kulturstipendiet ges möjlighet att vidareutvecklas i avancerad sångteknik enligt internationella Estill Voice Training Systom (EVTS).

Kulturstipendium, hedersgåva: 5 000 kr. Carl-Gustav Gillström
Carl-Gustav har hängivet arbetat med att dokumentera Lidköpings kulturella område under en 40-års period. Han innehar en unikt värdefull dokumentation av händelser från Lidköpings historia.

Idrottsstipendium, arbetsstipendium: 10 000 kr. Tove Larsson
Tove är en målmedveten idrottstjej, som med stort mod, uthållighet och förmåga att fokusera, snabbt har förbättrat sin hoppning.

Idrottsstipendium, hedersgåva: 5 000 kr. Roland Andersson
Roland har under mer än femtio år arbetet inom idrottsrörelsen både aktivt i verksamheten och med administrationen. Han är bilden av den ideellt arbetande medlemmen inom föreningslivet.

Idrottsstipendium, hedersgåva: 5000 kr. Christer Kvick
Christer Kvick tilldelas hederspris för sitt stora engagemang i samband med byggnationen av Lidköpings Motorstadium. Han har sedan projektet inleddes ihärdigt arbetat dels med projekteringen och dels med det handfasta arbetet för att anläggningen skulle bli så unik som den är i dag.

2011

Föreningsstipendium 10 000 kr
Lidköpings Idrottshistoriska Sällskap tilldelas Kultur- och fritidsnämndens föreningsstipendium för att under 20-års tid dokumenterat och byggt upp ett idrottsmuseum som blivit en kulturskatt och en viktig mötesplats för idrottsintresserade.

Idrottsstipendium 15 000 kr
Einar Utbotilldelas Kultur- och fritidsnämndens Idrottstipendium 2011 för att kunna elitsatsa som trampolinhoppare och återigen kvalificera sig till VM. Einars mål på lång sikt är en OS plats i Brasilien 2016!

Kulturstipendium, Hedersgåva 5 000 kr
Martin Fogel har tilldelats Kultur- och fritidsnämndens kulturstipendium – hedersgåva för sin fantastiska musikalitet som bl.a. genom internationella musikdagarna bidragit till att Lidköpings blivit känt som en kvalitativ Kultur och musikstad.

Kulturstipendium, arbetsstipendium 15 000kr
Danspedagog Sara Törn tilldelas Kultur- och fritidsnämndens Kulturstipendiet 2011 för att kunna vidareutbilda och fördjupa sina kunskaper inom danspedagogiken med inriktning mot funktionshindrade barn och ungdomar.

2012
Kulturstipendium, arbetsstipendium 15 000 kr
Mattias Lenhult. Naturfotograf. Har tilldelats Kultur- och fritidsnämndens kulturstipendium 2012 för genomförandet av ”ett år på Kållandsö” ett fotografiskt projekt som behandlar Kållandsö, turism, natur, flora, djur- och fågelliv. Projektet är en del i yrkesutbildning för naturfotografer och är den enda som erbjuder
en ”master-degree” i naturfotografi.

Kulturstipendium, arbetsstipendium 10 000 kr
Hanna Maria Reidmar. Scenograf har tilldelats Kultur- och fritidsnämndens Kulturstipendiet 2012 för resa tilll ”The Wathermill Center”, Long Island utanför New York för att under fem veckor delta i ett internationellt sommarprogram med workshop inom performativ konst, scenkonst, scenografi, utställningsdesign och installation.

Idrottsstipendium 15 000 kr
Jonas karlsson SRF Lidköping Team träffpunkten har tilldelats Kultur- och fritidsnämndens Idrottstipendium 2012 för inköp av luftgevär och väska. Målet är att utveckla skyttet och delta i fler tävlingar för att nå ett bra resultat på SM och delta i Paralympics.

2013

Föreningsstipendium
Lidköpings Dataförening 13 000 kr har tilldelats Kultur- och fritids föreningsstipendium för att fortsätta verka för ökad förståelse för datorer och IT-teknik som en givande hobby och fritidssysselsättning. Föreningen har kontinuerlig verksamhet för medlemmarna och arrangerar även många stora event där deltagarna erbjudits möjlighet att delta i tävlingar och workshops i dataspel, musik, grafik och film.

Kulturstipendium, arbetsstipendium
Linda Palm 13 000 kr har tilldelats Kultur- och fritidsnämndens kulturstipendium för att kunna verka för att lyfta barnlitteraturen genom att fortsätta skriva barnböcker och inspirera barn till att läsa.

Idrottsstipendium, arbetsstipendium
Cornelia Storm- Karlén. Friidrott Lidköpings IS 13 000 kr
Tilldelats Kultur- och fritidsnämndens Idrottsstipendium 2013 för att kunna fortsätta att utveckla sitt friidrottande/ löpning genom att ges möjlighet att delta i internationella tävlingar under 2013-2014

Idrottsstipendium Hedersgåva
Holger Törnkvist. Mellby IK 5 000 kr
Har tilldelats Kultur- och fritidsnämndens Idrottsstipendiums hedersgåva för att under många år månat om ungdomarna och varit en god förebild som präglat medlemmarna i god föreningsanda.

2014

Idrottsstipendium, Hedersstipendium
Karl – Evert Andersson 10 000 kr
För sina insatser för föreningslivet i Lidköping. Motiveringen lyder – Han har hjälpt så många
föreningar med att få ordning i sina verksamheter, stöttat deras utvecklingsprojekt och
dessutom bidragit till att de fått stora ekonomiska bidrag från olika stiftelser och fonder
speciellt för handikappanpassningar.

Kulturstipendium, Arbetsstipendium
Ingrid Skarp frilansjournalist och författare 15 000 kronor.
Ingrid Skarp har tidigare gett ut en diktsamling samt föreläser flitigt i kreativt skrivande. Kulturstipendiet bidrar till möjligheten att arbeta med ett romanmanus under en sammanhängande period.

2015

Kulturstipendium – Spektrum Teater- och Konstförening 25 000 kr
Spektrum gör ett värdefullt arbete i samtiden genom att sammanföra människor med olika bakgrund i kulturella arrangemang, bygga broar mellan olika kulturer, skapa kulturutbyten och möten i en bred samverkan med olika aktörer.

2016

Kulturstipendium – Anette Sjölander. 25 000 kr
Anette Sjölander, upprätthåller Rum 44 i Mellby för konstnärliga experiment och laborationer. Hit kommer både nationella och internationella konstnärer, utställare och konstintresserade. Ett eget rum ”A room of one´s own” (Virginia Wolf ) möjliggör skapande. Genom att tillhandahålla ett fysiskt rum där kunskapsinhämtning, utställningar, konstlaborationer och möten mellan människor sker; erbjuder och möjliggör Anette Sjölander på sitt djupt humanistiska och tillåtande sätt, konst att existera även på landsbygden.

2017

Kulturstipendiet – Örslösa damkör Con Futuro
Årets Kulturstipendium tilldelas kören Con Futuro, en fyrstämmig damkör från Örslösa.
Stipendiet syftar till att möjliggöra ett Internationellt kulturutbyte med Svenska sånggruppen i Washington DC. Kören har inbjudits att tillsammans med Svenska sånggruppen utbyta musikaliska erfarenheter och göra framträdanden i Washington. Genom stipendiet vill vi uppmuntra att utbytet i förlängningen, ska leda till att berika kommunens kulturliv både i staden och på landsbygden.

Fritidsstipendiet – Kanotklubben
Lidköpings Kanotförening LKF är en förening där Laganda, Kamratskap och Framgång beskriver föreningen bäst. Föreningens nyckel till detta är Ledare, Kanotister och Föräldrar. Lidköpings Kanotförening fostrar kanotister i alla åldrar.

2018

Kulturstipendium: Stina Jonsson, författareStina har en tydlig inriktning med sitt författarskap där hon lägger fokus på läsförståelse och berättarglädje där behovet är som störst. Hon har gett ut ett 10-tal böcker och har en ny serie på gång för nybörjarläsare. Hennes böcker, bland annat on Falk och hans drakar, har fått god spridning och är flitigt utlånade på bibliotek. Hon har en målsättning att arbeta och nå ut med sitt budskap i skolorna.

Kulturstipendium unga: Hera Norin- dans
Hera har dedikerat hela sitt liv till dansen och sedan barnsben drömt om en professionell karriär och är nu på god väg att lyckas. Sedan hösten 2017 går hon på Svenska balettakademin i Stockholm och Kulturstipendiet ungdom skulle ge henne uppmuntran och möjlighet till fortsatt satsning mot att nå sin dröm inom hennes smala konstform. ’Heras strävsamma väg är väl värd att uppmärksammas och bidra till att utveckla hennes konstform.

Fritidsstipendium – Agneta och Kjell Johnsson
Motivering till stipendiet:
Agneta och Kjell har varit Lidköpings Scoutkår trogna i över 50 år. De har hållit ihop verksamheten och arbetat aktivt för att skaffa nya ledare. Båda har haft olika uppdrag i styrelsen under alla år. Under deras ledning har hundratals barn och ungdomar i Lidköping fostrats i gott kamratskap och fått livsavgörande erfarenheter genom frilufts och
naturupplevelser.
Stipendiet är en uppskattning för Agneta och Kjells oerhörda engagemang för Lidköpings
Scoutkår.

Fritidsstipendium för unga – Ebba Enarsson
Ebba Enarsson tillhör Sveriges absoluta toppklass i brasiliansk Jiu Jitsu. Ebba har siktet inställt på en Europeisk karriär. Ebba är en ung tjej som trots att livet varit orättvist lyckats ta sig fram i en av de tuffaste kampsporterna. Ebba har en grav talstörning och kämpar hårt i skolan varje dag. Ebba säger själv att hon struntar i medaljer hon vill bara visa alla som säger att man inte kan att man visst kan. Vi tycker att Ebba är en fantastisk förebild för alla med sin inställning och kämpaglöd. Stipendiet kommer att användas till träningsläger under sommaren.

2019

Kulturstipendium: Joakim Assarsson – artist
2019 års Kulturstipendium tilldelas Joakim Assarsson, underhållare, varieté- och cirkusartist. Med ett enormt engagemang för sin konstform har Joakim gett glädje åt både gammal och ung. Han har som en del i artisterna Jecko och Jessie slagit igenom nationellt och satt Lidköping på humorkartan. Genom att själva byggt anläggningen för verksamheten i Härjevad har de också blivit en betydande del i en levande landsbygd. Att starta Vrickade Teater ute på landsbygden visar än en gång att det som många avfärdar som omöjligt bara är det tills någon bevisar motsatsen. Betydande är också Joakims engagemang i att förmedla glädjen i sin konstform och engagera barn och unga i workshops och cirkusskolor. Genom Joakim Assarsons driv har Lidköping fått ett bredare och rikare kulturliv.

Kulturstipendium unga  – Gustav Dalemo
Gustav Dalemos hängivenhet för musiken som konstform är välkänd. Trots sin unga ålder har han under lång tid varit en aktiv del på Lidköpings musikscen. Genom alla de samarbeten med andra musiker, både lokalt som nationellt kända, har han länge bidragit till att göra en redan intressant musikstad än mer spännande. Efter många års musikstudier i Lidköping och två års heltidsstudier på Fridhems folkhögskolas jazzlinje satsar Gustav nu på högre musikalisk utbildning med en förhoppning om en professionell karriär som musiker.

Fritidsstipendium: Henrik ”Hejje” Johansson LVSK
Henrik Johansson tilldelas kultur- och fritidsnämndens Fritidsstipendium 2019 för sitt engagemang inom Lidköpings Vintersportklubb LVSK. Henrik har som ordförande en stor del i den framgång föreningen haft de senaste åren. LVSK har de senaste fem åren mer än fördubblat antalet medlemmar, en måndagskväll i Råda när LVSK erbjuder intervallträning är det närmare 300 deltagare i blandade åldrar. Henriks engagemang syns inte bara i styrelsearbetet han är aktiv i allt som rör föreningen. Föreningens mål att möjliggöra för fler barn och unga att delta oavsett social, ekonomisk eller kulturell bakgrund personifieras i Henrik som alltid gör sitt yttersta för att alla ska kunna delta i föreningens olika aktiviteter.

Fritidsstipendium unga: Cornelia Dagobert Jaktskytte
Cornelia Dagobert tilldelas kultur- och fritidsnämndens Fritidsstipendium för unga 2019 för sina framgångar inom jaktskytte. I Sverige har svensk skyttesport över 100 000 medlemmar och det finns drygt 1000 föreningar. Cornelia har som 16 åring tagit flera medaljer inom skytte, hon vann 2018 damklassen i
Nordiska Mästerskap i Jaktskytte. Hon var också sjunde bästa svensk totalt vilket innebar att hon fick vara med i det svenska laget som tog silver i samma tävling. Cornelia vann också damklassen i SM i kombinerat skytte 2018. Under våren 2019 kommer Cornelia att ställa upp i Europeiska Mästerskap i kombinerat skytte. Lidköpings Jaktskytteklubb beskriver Cornelia som en fantastisk person, en person som brinner för föreningen och har en utpräglad tävlingsinstinkt och blir bättre när det behövs. I Cornelias träning går det åt mycket pengar till vapen, ammunition och till resor vilket stipendiet kommer användas till.

2020

Kulturstipendium: Daniel Strandroth Fotograf.I en tid då vi överöses av digitala bilder bidrar Daniel med foton som får människor att stanna upp och tänka. Hans foton porträtterar ofta kulturlandskapet och olika miljöer runt om i hembygden med hans alldeles egna bildspråk. Daniels fotokonst bidrar till att marknadsföra Lidköping och dess omnejd på flera sätt, inte minst genom det uppskattade Läcköpusslet, samt ett 10-tal olika Lidköpingsmotiv som blivit vykort och julkort.

Kulturstipendium unga: Emily Andersson Operasångerska
Emily går andra året på Musikkonservatoriet i Falun med inriktning klassisk sång med ambitionen att bli operasångerska. Emily har redan i tidig ålder visat sig vara en fantastisk sopran med stort omfång och vackert timbre, som hon ständigt utvecklar. Hon har stor potential att nå sitt mål, att ha sången som yrke.
För att kunna gå vidare till musikhögskolan i Wien och en framtid inom operavärlden planerar Emily en 12 dagar tyska intensivkurs, på Goethe Institutet i Wien, Österrike.

Fritidsstipendium: Föreningen Lidköpingsgymnasterna
2014 samlade Anna Sjögren en liten grupp barn i Stenhammarskolans gymnastiksal för att prova på barngymnastik, fokus var lek och rörelseglädje. Intresset för barngymnastik visade sig vara väldigt stort, sex år senare har föreningen 300 aktiva gymnaster och erbjuder sammanlagt 10 träningspass i veckan. Familjegymnastik, barngymnastik och trupp gymnastik erbjuds. Årligen arrangerar föreningen en uppvisning i idrottenshus som lockar runt 400 åskådare. Föreningen försöker genom riktade aktiviteter locka barn i åldrarna 10-13 år att börja med gymnastik och har under senaste året haft 25 aktiva nybörjare i just den åldersgruppen. Föreningen har sin verksamhet i gymnastiksalen i Sjölunda skola men har planer på att erbjuda verksamhet på fler ställen i Lidköping. Stipendiet från kultur- och fritidsnämnden kommer användas till att rekrytera fler ledare till föreningen.

Fritidsstipendium unga: Meia Lu Pyls Bågskytte
Med ett stort antal junior SM-medaljer av högsta valör på meritlistan tillhör Meia sverigeeliten i sin idrott bågskytte. Meia har även tagit två medaljer i nordiska sammanhang. Inför 2020 är Meia uttagen till juniorlandslaget där hon kommer att tävla på samma distanser som elitklassen. Meia är rankad etta efter sina fina tävlingsresultat i juniorklassen inomhus under säsongen 2019/2020. Stipendiet från kultur- och fritidsnämnden kommer användas för Meias fortsatta satsning inom bågskytte

________________________
Källa: Kultur- och fritidsförvaltningen